Nghênh Khách Đường Tp.HCM bảo trì để nâng cấp

28-06-2012

Thân gửi quý đồng đạo,

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới, Bổn Trang xin thông báo về việc bảo trì Nghênh Khách Đường Tp.HCM và các trạm thông tin miền Nam để nâng cấp hệ thống, thời gian cụ thể như sau:

  • Thời gian bắt đầu bảo trì: 12h00 thứ Sáu - ngày 29/06/2012.
  • Thời gian làm việc trở lại: 08h00 thứ Hai - ngày 02/07/2012.

Võ Lâm II

Sau thời gian nói trên, Nghênh Khách Đường sẽ hoạt động tiếp tục chào đón, phục vụ đông đảo quý đồng đạo.