Ngự Các cập nhật vật phẩm Phong Thưởng Lệnh

03-09-2013

T
hân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Là nơi tập trung nhiều loại kỳ trân dị bảo trong thiên hạ, Ngự Các luôn được quý nhân sĩ tin tưởng và tìm đến để giao dịch các vật phẩm hỗ trợ trước những lần phiêu bạt giang hồ. Và kể từ sau bảo trì ngày 04/09/2013, Ngự Các sẽ cập nhật vật phẩm Phong Thưởng Lệnh. Chi tiết như sau:

Vật phẩm bán mới
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Phong Thưởng Lệnh
Giá: 4.949 Xu
 • Nơi bán: Ngự Các - Quân Cơ Phường.
 • Tác dụng:
  • Tăng tốc độ xuất chiêu 10%.
  • Kháng tất cả tăng 10 điểm.
  • Khi sử dụng vật phẩm, các hiệu quả trên có tác dụng trong 30 ngày.
 • Hạn sử dụng: 07 ngày.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hình ảnh minh họa hiệu ứng khi sử dụng Phong Thưởng Lệnh

Lưu ý

 • Tất cả nhân vật đều có thể sử dụng Phong Thưởng Lệnh.
 • Khi ẩn hình phong hiệu, nhân vật sẽ không nhận được hiệu quả của Phong Thưởng Lệnh.

Nay Bổn Trang kính báo đến quý nhân sĩ gần xa để chư vị kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ nhanh chóng thành tựu tuyệt đỉnh võ học, chinh phục thế giới Võ LâmTruyền Kỳ II.