Nhiệm vụ Đồng Hành chính thức ra mắt

17-07-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Sau một thời gian lỗi hẹn, nhiệm vụ Đồng Hành sẽ chính thức ra mắt vào sau bảo trì ngày 19/07/2013 để hỗ trợ quý đồng đạo xây dựng cơ đồ. Sau khi hoàn thành được nhiệm vụ này, quý đồng đạo sẽ trực tiếp thăng cấp đến Chuyển Sinh 05 đẳng cấp 79. Ngay sau đây, Bổn Trang thân mời quý đồng đạo cùng theo dõi thông tin chi tiết của nhiệm vụ với các điều chỉnh mới.

Thời gian & đối tượng tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 19/07/2013.
 • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau tại trang chủ.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật có đẳng cấp từ Chuyển Sinh 01 đến Chuyển Sinh 04.

NPC liên quan

NPC liên quanNội dung

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Long Quang Chân Nhân

Phượng Tường - 204/199

Bổ sung dòng chọn:

 • Ta muốn nhận nhiệm Đồng Hành cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.
 • Xem tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.
    • Ta muốn nhờ Chân Nhân hoàn thành giúp nhiệm vụ (tiêu hao 02 Xu vật phẩm + 02 vàng).
    • Ta muốn nhận nhiệm vụ thứ 2 trong ngày ( tiêu hao 02 Xu vật phẩm + 02 vàng).
    • Ta muốn nhận thêm nhiệm vụ thứ 3 trong ngày ( tiêu hao 06 Xu vật phẩm + 06 vàng).
    • Ta muốn nhận thêm nhiệm vụ thứ 4 trong ngày ( tiêu hao 10 Xu vật phẩm + 10 vàng).
 • Hoàn thành nhiệm vụ.
 • Nhận thưởng nhiệm vụ Đồng Hành: Tăng trực tiếp lên Chuyển Sinh 5 đẳng cấp 79.

Lưu ý

 • Mỗi nhân vật chỉ được nhận nhiệm vụ Đồng Hành 01 lần duy nhất.
 • Mỗi ngày sẽ nhận ngẫu nhiên 01 nhiệm vụ (hoàn thành xong sẽ nhận thưởng tại NPC).
 • Nhiệm vụ qua ngày nếu không hoàn thành sẽ bị hủy bỏ.
 • Sau khi hoàn thành xong 365 nhiệm vụ Đồng Hành sẽ nhận được phần thưởng: Trực tiếp thăng cấp lên Chuyển Sinh 05 đẳng cấp 79.

Danh sách nhiệm vụ

Danh sách hoạt động ngẫu nhiên theo ngày của nhiệm vụ Đồng Hành, ngẫu nhiên nhận được 01 trong 20 nhiệm vụ dưới đây:

Danh sách nhiệm vụ theo ngày
Hoàn thành 03 nhận thưởng nhiệm vụ Tài Nguyên Chiến
Hoàn thành 04 nhận thưởng nhiệm vụ Tài Nguyên Chiến
Hoàn thành 03 nhận thưởng nhiệm vụ Thịt Nướng
Hoàn thành 05 nhận thưởng nhiệm vụ Thịt Nướng
Hoàn thành 01 lần nhận thưởng chiến trường Nông Trang
Hoàn thành 01 lần nhận thưởng chiến trường Lương Thảo
Hoàn thành 01 lần nhận thưởng chiến trường Thành Trì
Hoàn thành 01 lần nhận thưởng chiến trường Nhạn Môn
Hoàn thành 02 lần nhận thưởng chiến trường Thiên Môn Trận
Hoàn thành 01 lần vượt Thái Hư Huyễn Cảnh
Hoàn thành 02 nhiệm vụ Lương Sơn Bạc
Nộp thành công 01 lần Thủy Lợi - Trị Quốc Bình Thiên Hạ
Trồng thành công 06 Hạt Giống
Trồng thành công 06 cây Bát Nhã nhỏ
Trồng thành công 01 cây Bát Nhã lớn
Trồng thành công 01 cây Tứ Linh
Sử dụng thành công 20 Pháo Hoa
Tặng lễ vật cho Long Quang Chân Nhân (tiêu hao 02 cuốn mật tịch bất kỳ)
Tặng lễ vật cho Long Quang Chân Nhân (tiêu hao 03 cuốn mật tịch bất kỳ)
Tặng lễ vật cho Long Quang Chân Nhân (tiêu hao 20 trái cây bất kỳ)

Bổn Trang tin rằng với nhiệm vụ Đồng Hành, quý đồng đạo sẽ nhanh chóng hoàn thành các mục tiêu của mình, đồng thời có thể trải nghiệm những điều thú vị cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.