Những cập nhật mới từ ngày 23/04/2019

22-04-2019

Quý nhân sĩ Võ lâm 2 thân mến,

Nhằm giúp các tính năng hấp dẫn trong giang hồ có thể vận hành suôn sẻ và ổn định hơn, Ban Điều Hành Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ có một số cập nhật mới từ ngày 23/04/2019, thông tin chi tiết như sau:

Nội dung cập nhật:

  • Giảm giá nâng cấp tín vật Bang Hội: chi tiết Tại đây
  • Sửa lỗi hiển thị ngoại trang Thiên Vũ Cà Sa.
  • Mật Tịch đang khóa không thể rút tiến cấp mật tịch.
  • Sửa lỗi sát thương thi phù không đồng nhất khi qua thành và đăng nhập lại.
  • Vũ khí Uy Hổ phái Côn Lôn kiếm tôn điều chỉnh từ thân pháp thành sức mạnh.

Võ Lâm 2