Những quyền lợi nhận được khi Phục Sinh 2

02-10-2013

Trải qua một thời gian dài rèn luyện, võ công của chư vị đồng đạo dần phát triển đến mức thượng thừa, võ học uyên thâm. Chính vì lẽ đó, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ ra mắt Tứ Linh Phục Sinh 2 để đáp ứng nguyện vọng chinh phục đỉnh cao mới, phát huy tối đa sức mạnh của quý nhân sĩ.

Phần thưởng hỗ trợ | Ngoại trang Uẩn Linh

Thời gian

Thời gian bắt đầu: Thông báo sau.

Hiệu quả nhận được sau khi Phục Sinh

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 2, nhân sĩ nhận được các phần thưởng sau:

 • Phong hiệu mới: Tứ Linh Phục Sinh 2 (ẩn/hiện danh hiệu đều có tác dụng).
Hiệu quả sử dụng
Kháng tất cả 21
5.000 Sinh lực
Hỗ trợ mật tịch 3%
 • Ấn Chuyển Sinh.
 • Phần thưởng hỗ trợ cấp 79, 86, 88, 89, 90.
 • Nâng cấp Ngự Kiếm.
 • Đổi ngoại trang Thất Tịch mới.
 • Ngoại trang chuyển sinh.
Hướng tu luyệnNgoại trangThuộc tính dòng 1Thuộc tính dòng 2Thuộc tính dòng 3
Long TửNónCông kích 16%Tốc độ xuất chiêu tăng 3%Kháng tất cả 21
Áo Độ tập trung tăng 11%--
QuầnNé tránh tăng 100Sinh lực tăng 400
Phụng TửNónXác suất xuất chiêu 8%--
Áo Độ tập trung tăng 11%Nội phòng, Ngoại phòng tăng 100 điểm
QuầnHỗ trợ tấn công tăng 45%Hỗ trợ phòng thủ tăng 45%
Hổ TửNónGiảm thọ thương 15%Nội phòng, Ngoại phòng tăng 160 điểm
Áo Điểm số phản đòn sát thương nội công 700Điểm số phản đòn sát thương ngoại công 700
QuầnSinh lực 16%Sinh lực tăng 400
Ưng TửNónBỏ qua phòng ngự 14%--
Áo Độ tập trung tăng 11%Xác xuất tấn công chí mạng 5%
QuầnNé tránh tăng 100Sinh lực tăng 400

Phần thưởng hỗ trợ

Phần thưởng theo đẳng cấp
Đẳng cấpPhần thưởng
79
 • Nhận được bộ Ngoại Trang Thất Tịch miễn phí (thuộc tính theo hướng tu luyện, hạn tồn tại 120 ngày).
 • Có thể nhận Ngoại Trang Chuyển Sinh (Trắng) tại NPC Bạch Tiên Sinh (mỗi lần nhận trừ 100 điểm Sư môn của nhân vật).
 • Nhận Ấn Chuyển Sinh mới theo hướng tu luyện.
 • Nhận Phong hiệu Tứ Linh Phục Sinh 2.
 • Được phép Uẩn Linh ngoại trang.
 • Được vòng hào quang phát sáng (kích hoạt tại Ấn Chuyển Sinh).
 • Được phép kích hoạt vũ khí phát sáng (kích hoạt tại Ấn Chuyển Sinh).
86
 • Nhận Ngọc Bội kỹ năng (nhận lần đầu tại Ấn Chuyển Sinh, hạn tồn tại 30 ngày).
 • Các lần tiếp theo có thể đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 07 ngày (cần 700 điểm Sư môn, 700 điểm Danh vọng).
88
 • Có thể mua ngoại trang Tứ Linh, Văn Sử, Thiên Âm, Thiếu Dương không có chỉ số (hạn tồn tại 30 ngày, giá bán 200 Xu vật phẩm tại Ấn Chuyển Sinh).
89
 • Nhận Khuất Nguyên Bội (nhận lần đầu tại Ấn Chuyển Sinh, hạn tồn tại 30 ngày).
 • Các lần tiếp theo có thể đổi Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (cần 1.500 điểm Sư môn, 1.500 điểm Danh vọng).
90

Có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Bạch Hổ (cần 01 Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).

Có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Hắc Hổ (cần 01 Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).

Có thể nâng cấp Ngự Kiếm (cần 01 Phiêu Vũ + 08 Đại Ngân Phiếu).

Lưu ý:

 • Hạn tồn tại của thú cưỡi Thần Thú/Ngự Kiếm là hạn tồn tại của Phiêu Vũ mang đi nâng cấp.
 • Trường hợp Phiêu Vũ mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại thì thú cưỡi Thần Thú/Ngự Kiếm nhận được có hạn tồn tại 30 ngày.
Điều chỉnh các loại Ấn Chuyển Sinh
Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Long Tử

Nhận thưởng Tứ Linh Phục Sinh 2:

 • Ta muốn nhận ngoại trang Tứ Linh miễn phí 120 ngày (01 lần duy nhất, có thuộc tính theo hướng tu luyện).
 • Ta muốn nhận Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (01 lần duy nhất).
 • Ta muốn mua ngoại trang Văn Sử 30 ngày (200 Xu vật phẩm).
 • Ta muốn mua ngoại trang Thiên Âm 30 ngày (200 Xu vật phẩm).
 • Ta muốn mua ngoại trang Thiếu Dương 30 ngày (200 Xu vật phẩm).
 • Ta muốn mua ngoại trang Tứ Linh 30 ngày (200 Xu vật phẩm).
 • Ta muốn đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 07 ngày (700 điểm Danh vọng và 700 điểm Sư môn).
 • Ta muốn đổi Khuất Nguyên Bội  hạn tồn tại 30 ngày (1.500 điểm Danh vọng và 1.500 điểm Sư môn).
 • Ta muốn nâng cấp Thú Cưỡi Thần Thú (cần Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).
 • Ta muốn nâng cấp Ngự Kiếm (cần 01 Phiêu Vũ + 08 Đại Ngân Phiếu).

Lưu ý:

 • Nhân vật đã luyện thành công Tứ Linh Phục Sinh mới có thể thao tác các dòng chọn trên.
 • Nhân vật đẳng cấp 86 trở lên có Danh vọng và Sư môn 10.000 trở lên có thể đổi Ngọc Bội kỹ năng.
 • Nhân vật đẳng cấp 88 trở lên mới có thể mua ngoại trang Tứ Linh, Thiên Âm, Văn Sử và Thiếu Dương.
 • Nhân vật cấp 89 mới có thể mua được Khuất Nguyên Bội.
 • Nhân vật cấp 90 mới có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Bạch Hổ.
 • Nhân vật cấp 90 mới có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Hắc Hổ.
 • Nhân vật cấp 90 mới có thể nâng cấp Ngự Kiếm.
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Hổ Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Phụng Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Ưng Tử

Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện
Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Long Tử

 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Mão (tốn 800 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Thượng Y (tốn 800 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Hạ Y (tốn 800 Vàng).

Áp dụng nhân vật đã luyện 12 thành Hỗn Nguyên Công. Nhân vật đã luyện 12 thành sẽ kích hoạt thuộc tính của 12 thành vào ngoại trang. Chỉ có thể kích hoạt Uẩn Linh đối với các loại ngoại trang sau:

 • Bát Bát ngoại trang.
 • Tướng Quân ngoại trang.
 • Linh Lung ngoại trang.
 • Văn Sử ngoại trang.
 • Thiên Âm ngoại trang.
 • Thiếu Dương ngoại trang.
 • Tứ Linh ngoại trang (hoàng, tử).
 • Thất Tịch ngoại trang.

  Lưu ý: Nhân vật phải trang bị sẵn ngoại trang cần Uẩn Linh trên nhân vật rồi mới có thể tiến hành Uẩn Linh.

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Hổ Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Phụng Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Ưng Tử

Điểm tiềm năng mới sau khi Phục Sinh 2

 • Nhân vật được tăng thêm 120 điểm tiềm năng so với Phục Sinh 1.

 • Mở rộng giới hạn + điểm tiềm năng tối đa từ 450 lên 500 điểm.

  Ví dụ: Ở Phục Sinh 1, chỉ số thuộc tính (nội công, sức mạnh, gân cốt, linh hoạt, thân pháp) tối đa của một nhân vật là 450 thì ở Phục Sinh 2 là 500.

Đẳng cấp Điểm tiềm năng sau khi Phục Sinh 2
7010
71
72
73
7412
75
7614
77
78
79
80
8116
82
83
84
85
86
87
8818
89
90
91
9220
93
9424
9526
9628
9732
9840
9962
Thời gian ra mắt tính năng Tứ Linh Phục Sinh 2 sẽ được cập nhật trong những bản tin sau, thân mời quý nhân sĩ đón theo dõi để biết thêm chi tiết.