Tạm đóng hoạt động IP Bonus

09-08-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Nhằm giải quyết triệt để các lỗi kỹ thuật phát sinh để đảm bảo quyền lợi của đồng đạo võ lâm, Bổn Trang quyết định tạm đóng chương trình hỗ trợ dành cho các máy có IP Bonus, cụ thể như sau:

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 10/08/2012.
  • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau trên trang chủ.

Võ Lâm II

Nay Bổn Trang xin thông báo đến đồng đạo gần xa, rất mong nhận được sự thông cảm của đồng đạo về sự gián đoạn này. Thân chúc quý đồng đạo tham gia khám phá thế giới VLTK II nhiều niềm vui và may mắn.