Tạm đóng Lôi Đài Liên Server từ ngày 07/11

06-11-2013

T
hân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Để chuẩn bị khai mở trên tất cả máy chủ, tính năng Lôi Đài Liên Server đang thử nghiệm tại Phục Hổ và Trí Long sẽ được tạm đóng từ sau bảo trì ngày 07/11/2013. Thời gian mở lại tính năng sẽ được thông báo tại trang chủ trong những bản tin sau.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tạm đóng Lôi Đài Liên Server từ sau bảo trì ngày 07/11

Tất cả thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ II, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ theo đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.