Tạm đóng NPC Phiêu Kỵ Tướng Quân Quách Quân

22-03-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Vào sau bảo trì sáng nay - ngày 22/03/2013, Bổn Trang đã tiến hành tạm đóng NPC Phiêu Kỵ Tướng Quân Quách Quân tại máy chủ Ngũ Độc Giáo để bảo trì đột xuất nhằm nâng cấp các tính năng. Theo đó, quý đồng đạo sẽ không thể nhấn vào các dòng chọn tại NPC này.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể quý đồng đạo gần xa kịp thời cập nhật, rất mong nhận được sự thông cảm của đồng đạo về sự bất tiện kể trên. Sau khi hoàn tất bảo trì, NPC Phiêu Kỵ Tướng Quân Quách Quân sẽ tiếp tục trở lại thế giới võ lâm để hỗ trợ quý đồng đạo trên đường hành tẩu.