Tạm đóng tính năng Công Thành Đại Chiến

20-08-2013

T
hân gửi quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Với mục đích bảo trì tính năng để chất lượng phục vụ được tốt hơn, Bổn Trang sẽ tạm đóng tính năng Công Thành Đại Chiến. Thời gian cụ thể như sau:

  • Thời gian tạm đóng: Kể từ ngày 21/08/2013.
  • Thời gian mở lại: Thông báo sau.
Hình ảnhChức năng
Võ Lâm II
Chủ Lôi Đài
(Thành Đô 230/222)

Xóa dòng chọn:

  • Báo danh.
  • Kiểm tra các đội báo danh.

Trước khi tính năng Công Thành Đại Chiến mở cửa trở lại, quý đồng đạo có thể tham gia vào hoạt động Tầm Sư Học Đạo đang diễn ra vô cùng náo nhiệt tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.