Tạm ngừng nhiệm vụ thường nhật Võ Lâm Sứ Giả

15-12-2011

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến!

Nhằm nâng cấp hệ thống nhiệm vụ và chuẩn bị những cập nhật mới nhất cho sự kiện Giáng Sinh, máy chủ mới Thành Long, phiên bản Hải Chiến Long Châu thì sau bảo trì thứ Sáu - ngày 16/12/2011, VLTK II sẽ tạm ngừng các nhiệm vụ thường nhật của hệ thống nhiệm vụ Võ Lâm Sứ Giả.

Võ Lâm II

Bổn Trang sẽ thông báo chi tiết về việc mở lại hệ thống nhiệm vụ tại NPC Võ Lâm Sứ Giả trong thời gian sớm nhất, mọi thông tin chi tiết sẽ được đăng tải tại trang chủ VLTK II, thân mời quý nhân sĩ đón theo dõi.