Tạm ngưng nộp Bát Nhã Chứng Thư từ 06/01/2012

31-12-2011

Quý nhân sĩ thân mến,

Nộp Bát Nhã Chứng Thư là một hoạt động vốn rất quen thuộc với quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II, sắp tới đây Bổn Trang sẽ tiến hành cập nhật hệ thống điểm và phần thưởng mới, vì vậy hoạt động này sẽ tạm ngưng.

  • Thời gian dự kiến tạm ngưng: Sau bảo trì ngày 06/01/2012.
  • Xin lưu ý đồng đạo gần xa: Trong quá trình ngưng tính năng Bát Nhã Chứng Thư, hệ thống sẽ xóa tất cả điểm tích lũy hiện thời.

Võ Lâm II

Thông tin mới nhất về hoạt động nộp Bát Nhã Chứng Thư sẽ được Bổn Trang cập nhật tại trang chủ VLTK II, thân mời quý nhân sĩ đón theo dõi.