Thay đổi điều kiện tham gia Nhạn Môn Quan

02-04-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Cuộc chiến giữa Liêu Quốc và Đại Tống vẫn đang diễn ra vô cùng khốc liệt khiến Nhạn Môn Quan rực lửa đỏ trời. Nhân sĩ khắp giang hồ phần vì phẫn uất, phần vì thương xót tình cảnh của lê dân bá tánh đã không ngại đường xa, tức tốc cưỡi tuấn mã vượt ngàn dặm quyết xông vào dầu sôi lửa bỏng. Trước tình hình đó, để tránh kẻ xấu lợi dụng danh nghĩa trà trộn vào doanh trại, Bổn Trang quyết định thay đổi điều kiện tham gia chiến trường Nhạn Môn Quan, cụ thể như sau:

Thời gian

  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 05/04/2013.
  • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo trên trang chủ ngay khi có cập nhật mới.

Điều kiện tham gia

Nhân vật cần đạt đủ 02 điều kiện sau mới có thể tham gia chiến trường Nhạn Môn Quan:

  • Nhân vật đạt đẳng cấp từ 70 trở lên.
  • Có 3.000 điểm Danh vọng.

Võ Lâm II

Nay: "Vận nước đã đến, đồng tâm hiệp sức, chuyển bại thành thắng. Giang hồ hảo hán, giang hồ thiếu hiệp cứu giang sơn". Quý đồng đạo hãy mau chóng báo danh để đem lại thái bình cho thiên hạ.