Thay đổi thời gian phục hồi kỹ năng Trấn Phái

22-04-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Theo bản tin đã đưa trước đó về hướng khắc phục lỗi kỹ năng Trấn Phái, hiện nay, để đảm bảo tính an toàn cho hệ thống game Võ Lâm Truyền Kỳ II, Bổn Trang quyết định thay đổi thời gian phục hồi kỹ năng cho quý đồng đạo (cho phép phục hồi vào sau bảo trì ngày 24/04/2013 thay vì ngày 23/04/2013 như đã thông báo). Thông tin cụ thể như sau:

  • Các nhân vật bị mất kỹ năng Trấn Phái có thể đến đối thoại với NPC Bạch Tiên Sinh để phục hồi kỹ năng vào sau bảo trì ngày 24/04/2013.
  • Điều kiện để phục hồi gồm: Nhân vật đã gia nhập môn phái, đạt cấp độ từ Chuyển Sinh 04 trở lên và không được trang bị Phó Mật Tịch.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa để kịp thời nắm rõ thông tin. Bổn Trang xin chân thành cáo lỗi và rất mong nhận được sự thông cảm của đồng đạo võ lâm về sự chậm trễ này. Thân chúc quý đồng đạo sớm hoàn thành đại nghiệp.