Thay đổi thời gian ra mắt máy chủ Túy Hổ

18-12-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Thể theo nguyện vọng của đông đảo đồng đạo võ lâm, nhằm giúp quý đồng đạo có thời gian kịp chuẩn bị để tham gia máy chủ mới Túy Hổ được thuận lợi, Bổn Trang quyết định thay đổi thời gian ra mắt của máy chủ mới Túy Hổ. Theo đó, lịch trình sẽ được điều chỉnh cụ thể như sau:

Thời gianGhi chú
10h00 ngày 26/12/2012
 • Ra mắt máy chủ mới Túy Hổ.
 • Bắt đầu hoạt động Truy Công Lãnh Thưởng.
26/12/2012
 • Cho phép đăng ký chuyển server từ bên ngoài vào Túy Hổ.
 • Đăng ký 1 đợt duy nhất.
28/12/2012
 • Cho phép chuyển server từ bên ngoài vào Túy Hổ.
 • Chuyển vào 1 đợt duy nhất.
 • Lưu ý: Trong trường hợp điểm công trạng lớn hơn 80.000 điểm thì khi chuyển server đến Túy Hổ, điểm công trạng sẽ trở về mốc 80.000.
08/02/2013
 • Cho phép đăng ký chuyển server từ Túy Hổ ra bên ngoài.
 • Có thể chuyển đổi Quốc Tịch.
 • Mở tính năng Lập Bang Hội.
 • Mở tính năng Kết Hôn.
 • Có thể chuyển đổi điểm Công Trạng.
 • Mở tính năng Bảo Lưu Công Trạng (NPC Triệu Phổ).
10/02/2012
 • Mở tính năng Thần Tài Bảo Rương.

Nay Bổn Trang kính thông báo đến toàn thể đồng đạo gần xa để kịp thời nắm rõ thông tin, thuận đường hành tẩu giang hồ.