Thêm cơ hội nhận Bạch Kim Viêm Đế

08-03-2012

Các nguồn ra của trang bị Bạch Kim Viêm Đế luôn là mối quan tâm hàng đầu của quý nhân sĩ và để đáp lại sự mong mỏi đó, Bổn Trang quyết định cung cấp công thức nâng cấp Thiên Chi Viêm Đế lên thành Bạch Kim Viêm Đế từ sau bảo trì ngày 09/03/2012, cụ thể:

NPC liên quan

NPC Ghi chú

Học trò thợ rèn Lưu

Tương Dương (176/182)

  • Chức năng: Nâng cấp Thiên Chi Viêm Đế thành Bạch Kim Viêm Đế.
  • Bổ sung dòng chọn:
    • Nâng cấp Thiên Chi Viêm Đế lên Bạch Kim Viêm Đế (tiêu hao Thiên Chi Viêm Đế +0)
    • Nâng cấp Thiên Chi Viêm Đế lên Bạch Kim Viêm Đế (tiêu hao Thiên Chi Viêm Đế +10)
    • Nâng cấp Thiên Chi Viêm Đế lên Bạch Kim Viêm Đế (tiêu hao Thiên Chi Viêm Đế +13)

Công thức

Sử dụng Thiên Chi Viêm Đế +0
Công thc ghépNhận được
03 Bạch Kim Đại Hồng Bao (có chứa 4000 Vàng) + 05 Thiên Chi Viêm Đế Khôi +701 Bạch Kim Viêm Đế Khôi +0
03 Bạch Kim Đại Hồng Bao (có chứa 4000 Vàng) + 05 Thiên Chi Viêm Đế Giáp +701 Bạch Kim Viêm Đế Giáp +0
03 Bạch Kim Đại Hồng Bao (có chứa 4000 Vàng) + 05 Thiên Chi Viêm Đế Trang +701 Bạch Kim Viêm Đế Trang +0
Sử dụng Thiên Chi Viêm Đế +10
Công thc ghépGhi chú
02 Bạch Kim Đại Hồng Bao (có chứa 4000 Vàng) + 04 Thiên Chi Viêm Đế Khôi +1001 Bạch Kim Viêm Đế Khôi +0
02 Bạch Kim Đại Hồng Bao (có chứa 4000 Vàng) + 04Thiên Chi Viêm Đế Giáp +1001 Bạch Kim Viêm Đế Giáp +0
02 Bạch Kim Đại Hồng Bao (có chứa 4000 Vàng) + 04 Thiên Chi Viêm Đế Trang +1001 Bạch Kim Viêm Đế Trang +0
Sử dụng Thiên Chi Viêm Đế +13
Công thc ghépGhi chú
01 Bạch Kim Đại Hồng Bao (có chứa 4000 Vàng) + 03 Thiên Chi Viêm Đế Khôi +1301 Bạch Kim Viêm Đế Khôi +0
01 Bạch Kim Đại Hồng Bao (có chứa 4000 Vàng) + 03 Thiên Chi Viêm Đế Giáp +1301 Bạch Kim Viêm Đế Giáp +0
01 Bạch Kim Đại Hồng Bao (có chứa 4000 Vàng) + 03 Thiên Chi Viêm Đế Trang +1301 Bạch Kim Viêm Đế Trang +0

Lưu ý

  • Vật phẩm nhận được là trang bị Bạch Kim Viêm Đế theo kiểu hình đem đi đổi và có mức cường hóa là +0.

  • Vật phẩm đem đi nâng cấp không phân biệt kiểu hình (có thể vừa Nam Tiêu Chuẩn, vừa Kiều Nữ ...)


Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc cho đường hành tẩu của quý nhân sĩ được thuận lợi.