Xử lý các trường hợp lợi dụng lỗi Thái Hư Huyễn Cảnh

24-12-2013

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Sau khi nhận được thông tin một số nhân sĩ lợi dụng lỗi Thái Hư Huyễn Cảnh để tăng điểm kinh nghiệm, đội ngũ kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra và sẽ khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất. Liên quan đến vấn đề này, Ban Điều Hành trò chơi có phương hướng xử lý như sau:

  • Khóa vĩnh viễn các tài khoản lợi dụng lỗi Thái Hư Huyễn Cảnh.
  • Những trường hợp lợi dụng lỗi, nếu hợp tác với Ban Điều Hành sẽ được xem xét xử lý.
  • Sự cố Thái Hư Huyễn Cảnh đang được khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Với mong muốn cùng quý nhân sĩ xây dựng một thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II phát triển bền vững, Ban Điều Hành rất hoan nghênh những ý kiến đóng góp về lỗi trò chơi hoặc bằng chứng phát hiện những nhân sĩ sử dụng lỗi để trục lợi. Mọi ý kiến, quý nhân sĩ vui lòng gửi về hotro.zing.vn.