Xử lý lỗi nhận thưởng tại Thành Long

05-02-2012

Như Bổn Trang đã đưa tin về việc nhận thưởng tại Thành Long thì tiếp sau đây sẽ là những thông tin trực tiếp liên quan đến việc xử lý lỗi nhận thưởng.

  • Bổn Trang sẽ tiến hành xóa các vật phẩm thưởng Top Chuyển Sinh 2 bị lỗi tại Thành Long từ thứ Hai - ngày 06/02/2012 đến thứ Tư - ngày 08/02/2012.
  • Đồng thời sẽ xử lý nghiêm khắc các trường hợp cố tình lợi dụng lỗi game để trục lợi:
    • Xóa toàn bộ vật phẩm sinh ra do việc nhận thưởng lỗi và không xử lý bất kỳ trường hợp khiếu kiện liên quan.
    • Bổn Trang sẽ tiến hành kiểm tra khi xóa vật phẩm. Nếu tài khoản chứa vật phẩm sinh ra do lỗi không trùng với tài khoản nhận thưởng vật phẩm lỗi thì sẽ tiến hành khóa vĩnh viễn tài khoản đã lợi dụng lỗi để trục lợi. Cụ thể là những tài khoản đã nhận thưởng Truy Công Lãnh Thưởng Top Chuyển Sinh 2 (chưa đủ điều kiện nhưng vẫn nhận phần thưởng Top Chuyển Sinh 2 trong giai đoạn từ ngày 03/02/2012 trở về sau).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay xin thông báo đến đông đảo nhân sĩ võ lâm.