Xử lý nghiêm khắc các trường hợp lợi dụng lỗi game

18-10-2011

Quý nhân sĩ thân mến!

Liên quan đến việc đánh giá quân hàm hàng tuần, Bổn Trang xin nhắc lại như sau:

  • Bổn Trang sẽ không xử lý bất cứ trường hợp khiếu nại nào và sẽ khóa tài khoản nếu tài khoản liên quan trực tiếp đến việc tận dụng lỗi game.
  • Đồng thời, cũng xin thông báo: Những phát sinh liên quan đến việc đánh giá quân hàm sẽ được chỉnh sửa trong tuần này.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ võ lâm được rõ.