Đường dây nóng 1900 561 558 tạm thời bảo trì

17-05-2011

- Bảo trì đường dây nóng và một số Trạm hỗ trợ khách hàng khu vực miền Nam

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm nâng cấp hệ thống và chất lượng phục vụ đồng đạo ngày càng tốt hơn, đường dây nóng 1900 561 558 và một số Trạm thông tin hỗ trợ khách hàng miền Nam sẽ bảo trì để nâng cấp. Cụ thể:

Nội dung bảo trì

  • Phạm vi: Đường dây nóng 1900 561 558 và một số Trạm thông tin hỗ trợ khách hàng miền Nam sẽ bảo trì để nâng cấp.
  • Thời gian: Từ ngày 18/05 đến 20/05/2011.
  • Lưu ý: Trong thời gian này, Nghênh Khách Đường Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, trang hỗ trợ trực tuyến hotro.zing.vn vẫn hoạt động bình thường.

Ngày 21/05/2011, đường dây nóng 1900 561 558 và các Trạm hỗ trợ nói trên sẽ hoạt động trở lại bình thường. Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo thuận hành bôn tẩu.

Rất mong đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện nói trên.