Cập nhật thời gian đăng ký Long Tranh Hổ Đấu 02

01-07-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Để các chiến đội có thêm thời gian chuẩn bị và củng cố lực lượng, quá trình đăng ký tham gia Long Tranh Hổ Đấu 02 sẽ được bổ sung một đợt đăng ký mới. Vì vậy, thời gian lấy dữ liệu nhân vật và thi đấu Vòng Loại , Vòng Chung Kết cũng sẽ sđược thay đổi. Chi tiết như sau:

Thời gian cũThời gian áp dụng chính thức Nội dung
Sau bảo trì ngày
 02/07/2013
Đợt 01: Sau bảo trì ngày
02/07 - 24h00 ngày 03/07/2013
Đăng ký tham gia giải đấu (đợt 01)
24h00 ngày 03/07/2013
-Đợt 02: Sau bảo trì ngày
09/07 - 24h00 ngày 10/07/2013
Đăng ký tham gia giải đấu (đợt 02)
-
Sau bảo trì ngày 08/07 - 24h00 ngày 09/07/2013Sau bảo trì ngày
16/07 - 24h00 ngày 17/07/2013
Tiến hành lấy dữ liệu nhân vật
-Từ 10h00 - 17h00 ngày 18/07/2013Kiểm tra nhân vật trong đấu trường
13/07 - 14/07/201320/07 - 21/07/2013Thi đấu Vòng Loại
20/07 - 21/07/201327/07 - 28/07/2013Thi đấu Vòng Chung Kết xếp hạng

Quý đồng đạo vui lòng cập nhật thông tin trên để tiện bề chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Ngoài ra, thông tin chi tiết về Long Tranh Hổ Đấu 02, chư vị có thể xem tại đây.

Nay kính báo,