17/04: Quay số nhận thưởng trong game sẽ trở lại

16-04-2012

Quay số và nhận thưởng trong game là một chương trình gắn bó lâu dài với quý nhân sĩ võ lâm, trong tuần này, Bổn Trang sẽ tiếp tục mở lại chương trình quay số nhận thưởng trong game để hỗ trợ đường hầu tẩu của đồng đạo võ lâm.

Thời gian và điều kiện tham gia

  • Bắt đầu: Sau 10h00 ngày 17/04/2012.
  • Kết thúc: Thông báo sau tại trang chủ.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả các nhân sĩ có quy đổi ZingXu thành Xu Võ Lâm Truyền Kỳ II đều có thể tham gia chương trình.

Quy tắc nhận lần quay số

Căn cứ theo số lượng ZingXu quy đổi thành Xu Võ Lâm Truyền Kỳ II, đồng đạo có thể được nhận số lần quay số, cụ thể như sau:

Số lượng chuyểnSố lần nhận thưởng
200 Xu01 lần nhận thưởng ngẫu nhiên tại NPC
600 Xu04 lần nhận thưởng ngẫu nhiên tại NPC
1.200 Xu08 lần nhận thưởng ngẫu nhiên tại NPC

Lưu ý: Nhân vật nhận thưởng tại NPC Anh Chủ Phòng Máy/Chị Chủ Phòng Máy hoặc thông qua Cẩm Nang Đại Sự Kiện.

Phần thưởng

Phần thưởng ở 01 lần quay số

Khi tham gia quay số đồng đạo sẽ nhận được ngẫu nhiên những phần thưởng sau:

Phần thưởngHạn sử dụng
01 Hòa Thị Bích15 ngày
01 Đấu Hồn
01 Ngự Dụng Bạch Ngọc Thạch
01 Thần Nông Đơn
01 Thần Hành Bí Phổ
01 Thần Hành Bảo Điển
01 Thiên Thạch Tinh Thạch-
01 Ngũ Hành Bảo Rương
01 Thiên Ngoại Lưu Tinh
03 Vạn Vật Quy Nguyên Đơn
03 Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao
03 Sinh Sinh Hóa Tán
Phần thưởng mỗi 18 lần quay

Khi quay số đến mức 18 lần, đồng đạo sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:

Phần thưởngHạn sử dụng
01 Thiên Thạch Linh Thạch15 ngày
01 Định Hồn Thiên Thạch
01 Hòa Thị Bích
01 Cường Hiệu Tam Thanh Hoàn
01 Cường Hiệu Lục Thần Hoàn
01 Đại Bạch Câu Hoàn
01 Phi Yên Thạch-
02 Nhân Sâm Vạn Năm
01 Thiên Thạch Tinh Thạch
01 mật tịch 70 cao cấp (ngẫu nhiên)
01 mảnh Bạch Kim

Đồng đạo còn chần chờ gì mà không chuẩn bị tham gia chương trình đầy hấp dẫn này?