02/06: Tạm đóng đổi thưởng tại Võ Lâm Bảo Hạp

01-06-2012

Thân gửi quý đồng đạo,

Nhằm mục đích nâng cấp và hoàn thiện tính năng, Bổn Trang xin thông báo đến đồng đạo võ lâm về việc tạm đóng chức năng đổi thưởng của tính năng Võ Lâm Bảo Hạp. Thời gian cụ thể như sau:

  • Bắt đầu: Ngày 02/06/2012.
  • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau tại trang chủ.
  • Lưu ý: Đồng đạo vẫn có thể nhận Võ Lâm Bảo Hạp và ghép các loại Chìa Khóa bình thường.

Võ Lâm II

Nay kính báo để quý đồng đạo kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc quý đồng đạo hành tẩu luôn thuận lợi và may mắn.