18/12: Điều chỉnh công thức tính Vô Cụ-Phá Địch

21-12-2020

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm tối ưu hoá thuộc tính Vô Cụ - Phá Địch, giúp các cao thủ khắp thiên hạ nắm bắt dễ dàng hơn, từ ngày 18/12/2020, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ điều chỉnh công thức tính sát thương cũng như giới hạn sát thương tăng/giảm từ thuộc tính Vô Cụ - Phá Địch. Chi tiết như sau:

Thời gian & nội dung cập nhật

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 18/12/2020.
 • Nội dung cập nhật:
  • Điều chỉnh công thức tính sát thương Vô Cụ - Phá Địch mới (hiệu quả vẫn tương đương với công thức cũ).
  • Điều chỉnh giới hạn tăng/giảm sát thương Vô Cụ - Phá Địch.

Công thức tính sát thương Vô Cụ - Phá Địch mới

 • Giả sử nhân vật A tấn công lên nhân vật B.
 • Khi đó hệ số sát thương sẽ tính bằng công thức:
Sát thương cộng thêm và giảm đi = (10.000 + (Phá Địch A - Vô Cụ B)*10) /10.000)
 • Khi hiệu số Phá Địch A - Vô Cụ B lớn hơn 1, sát thương cộng thêm tối đa là 30%.
 • Ví dụ 1: Nhân vật A có Phá Địch là 1.200, nhân vật B có Vô Cụ là 1.000.
Sát thương cộng thêm và giảm đi = (10.000 + (1.200 - 1.000)*10)/10.000 = 1.2
 • Như vậy tổng sát thương công thêm nhân vật A tấn công lên nhân vật B sẽ được cộng thêm 20%. Nhân vật A sẽ tấn công được 120% damage dựa trên 100% damage hiện có của mình.
 • Khi hiệu số Phá Địch A - Vô Cụ B nhỏ hơn 1, sát thương giảm đi tối đa là 60%.
 • Ví dụ 2: Nhân vật A có Phá Địch là 1.000, nhân vật B có Vô Cụ là 1.200.
Sát thương cộng thêm và giảm đi = (10.000 + (1.000 - 1.200)*10)/10.000 =0.8
 • Như vậy tổng sát thương công thêm nhân vật A tấn công lên nhân vật B sẽ bị giảm 20%. Nhân vật A chỉ tấn công được 80% damage dựa trên 100% lượng damage vốn có của mình.

Một số lưu ý Vô Cụ - Phá Địch

 • Sát thương công thêm hay bị giảm đi (%) được tính theo tất cả các thức tác dụng từ nhân vật A lên nhân vật B.
 • Ví dụ: Tổng sát thương tất cả các chiêu thức Vô Ảnh Cước từ nhân vật A tác dụng lên nhân vật B lúc bình thường không tính Phá Địch và Vô Cụ là 200.000 điểm. Với ví dụ 1 khi được tăng 5% tổng sát thương thì nhân vật A tấn công lên nhân vật B sẽ là: 210.000 điểm. với ví dụ 2 giảm 5% sát thương thì nhân vật A tân công lên nhân vật B sẽ là: 190.000 điểm.
 • Lượng sát thương % cộng thêm từ option Phá Địch - Vô Cụ tối đa là tăng 30%.
 • Lượng sát thương % giảm đi từ option Phá Địch - Vô Cụ tối đa là giảm 60%.