Cập nhật công thức Kim Xà Tướng Quân - Nguyên Soái

30-12-2013

Nhằm hỗ trợ nhân sĩ nhanh chóng sở hữu bộ trang bị Kim Xà trứ danh giang hồ, từ sau bảo trì ngày 31/12/2013, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ cập nhật công thức mới nâng cấp Kim Xà Tướng Quân và Kim Xà Nguyên Soái. Chi tiết như sau:

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tiểu Phương
Biện Kinh - 167/178

Bổ sung dòng chọn:

 • Ta muốn đổi trang bị Kim Xà Tướng Quân:
  • Huy Chương Tống/Liêu Tướng Quân.
  • Áo Choàng Tống/Liêu Tướng Quân.
  • Chiến Hài Tống/Liêu Tướng Quân.
 • Ta muốn đổi trang bị Kim Xà Nguyên Soái:
  • Huy Chương Tống/Liêu Nguyên Soái.
  • Áo Choàng Tống/Liêu Nguyên Soái.
  • Chiến Hài Tống/Liêu Nguyên Soái.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tiểu Ngọc
Biện Kinh - 172/180

Đổi trang bị Kim Xà Tướng Quân

 • Nguyên liệu:
  • 7 Thiên Cang Lệnh.
  • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.
  • 7 Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu.
 • Hình ảnh minh họa:

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đổi trang bị Kim Xà Nguyên Soái

 • Nguyên liệu:
  • 13 Thiên Cang Lệnh.
  • 13 Thiên Môn Kim Lệnh.
  • 13 Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu.
 • Hình ảnh minh họa:

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thân chúc nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II nhanh chóng sở hữu bộ trang bị Kim Xà Tướng Quân và Kim Xà Nguyên Soái sau lần cập nhật này.