Cập nhật công thức nâng cấp trang bị Đại Soái

15-09-2015

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Tiếp tục mang đến nhiều cơ hội để quý nhân sĩ gia tăng sức mạnh, giúp con đường chinh phục võ học trở nên dễ dàng hơn, Bổn Trang xin cập nhật công thức nâng cấp trang bị Đại Nguyên Soái thành Lôi Hổ Nguyên Soái với những ưu đãi hấp dẫn:

Thời gian & nội dung tính năng

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 16/09/2015.
 • Kết thúc: Thông báo sau.
 • Nội dung: Cập nhật dòng chọn nâng cấp Lôi Hổ.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm IIHọc Trò Thợ Rèn Lưu
 • Vị trí: Tương Dương (176/182)
 • Nội dung: Cập nhật dòng chọn nâng cấp Đại Tống/Liêu Nguyên Soái thành Lôi Hổ Nguyên Soái.

Công thức nâng cấp

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 11 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.
 • 06 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 30.000 điểm tích lũy chiến trường.
 • 01 trang bị Tống/Liêu Đại Nguyên Soái +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành quả
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến KhôiLôi Hổ Nguyên Soái Chiến Khôi
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến GiápLôi Hổ Nguyên Soái Chiến Giáp
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến TrangLôi Hổ Nguyên Soái Chiến Trang
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái HổLôi Hổ Nguyên Soái Phù
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái LệnhLôi Hổ Nguyên Soái Hổ
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái PhùLôi Hổ Nguyên Soái Kỳ
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái KỳLôi Hổ Nguyên Soái Hiệu

Lưu ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Sau khi nâng cấp, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Đại Soái +7 trở lên khi nâng cấp sẽ nhận được Lôi Hổ +7.
 • Trang bị Đại Soái +12 trở lên khi nâng cấp sẽ nhận được Lôi Hổ +10.