Để có được ngay Bạch Kim Viêm Đế

14-01-2012

Vừa qua, tính năng Thần Tài Bảo Rương ra mắt đã mang đến thêm một cơ hội để quý nhân sĩ có thể sở hữu trang bị Bạch Kim Viêm Đế, tuy nhiên, đó chỉ là bước khởi đầu để có được loại trang bị quý hiếm này. Dự kiến trong thời gian tới đây, VLTK II sẽ cho ra mắt thêm một bước nữa để có thể đến gần hơn với Bạch Kim Viêm Đế, đó là: Nâng cấp trang bị Thiên Chi Viêm Đế lên thành Bạch Kim Viêm Đế.

Công thc ghépTỷ lệNhận được
100 mảnh Bạch Kim + 03 Bạch Kim Đại Hồng Bao (có chứa 4.000 Vàng) + Thiên Chi Viêm Đế Khôi +12100%01 Bạch Kim Viêm Đế Khôi +0
100 mảnh Bạch Kim + 03 Bạch Kim Đại Hồng Bao (có chứa 4.000 Vàng) + Thiên Chi Viêm Đế Giáp +12100%01 Bạch Kim Viêm Đế Giáp +0
100 mảnh Bạch Kim + 03 Bạch Kim Đại Hồng Bao (có chứa 4.000 Vàng) + Thiên Chi Viêm Đế Trang +12100%01 Bạch Kim Viêm Đế Trang +0

Lưu ý

  • Thực hiện tại NPC Thương Nhân Bảo Rương (giữa các đại thành thị).
  • Trang bị Thiên Chi Viêm Đế phải có độ cường hóa +12 trở lên mới có thể nâng cấp.
  • Mọi hiệu quả Định Hồn sẽ mất đi khi cường hóa thành công lên trang bị Bạch Kim Viêm Đế.
  • Sau khi cường hóa thành công sẽ nhận được trang bị Bạch Kim Viêm Đế tương ứng +0.
  • Mảnh Bạch Kim chỉ có nguồn ra duy nhất là tính năng Thần Tài Bảo Rương.
  • Thời gian áp dụng công thức này từ sau bảo trì ngày 20/01/2012.