Điều chỉnh phần thưởng Thái Hư Huyễn Cảnh

30-07-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Thái Hư Huyễn Cảnh đã có cú thay đổi ngoạn mục sau các lần điều chỉnh và cập nhật nội dung. Không chỉ mang đến cho đồng đạo võ lâm những phần thưởng hấp dẫn, hữu ích mà tính hấp dẫn của tính năng này cũng được tăng lên đáng kể khi các loại quái mới được bổ sung.

Tuy nhiên, nhằm mục tiêu hoàn thiện tính năng, giúp đồng đạo võ lâm có thêm cơ hội thăng cấp nhân vật nhanh, hoặc sớm đạt đến cảnh giới cao nhất của Đả Thông Kinh Mạch, Bổn Trang quyết định điều chỉnh phần thưởng Thái Hư Huyễn Cảnh kể từ sau bảo trì ngày 31/07/2013, cụ thể như sau:

Phần thưởng cho lần đi thu phí 08 vàng/thành viên

Thứ tự ảiThể loại ảiPhần thưởng kinh nghiệmPhần thưởng Chân khí
Ải 1Điểm kinh nghiệm1.000.000 điểm kinh nghiệm10 điểm Chân khí
Ải 2Điểm kinh nghiệm2.000.000 điểm kinh nghiệm20 điểm Chân khí
Ải 3Điểm kinh nghiệm2.000.000 điểm kinh nghiệm20 điểm Chân khí
Ải 4Điểm kinh nghiệm2.000.000 điểm kinh nghiệm20 điểm Chân khí
Ải 5Điểm kinh nghiệm2.000.000 điểm kinh nghiệm20 điểm Chân khí
Ải 6Điểm kinh nghiệm3.000.000 điểm kinh nghiệm30 điểm Chân khí
Ải 7Điểm Danh vọng, Sư môn60 điểm mỗi loại40 điểm Chân khí
Ải 8Trang bị10 Vòng Thái Hư Bát Quái (ngẫu nhiên)40 điểm Chân khí

Phần thưởng cho lần đi thu phí 20 Xu vật phẩm/thành viên

Thứ tự ảiThể loại ảiPhần thưởng kinh nghiệmPhần thưởng Chân khí
Ải 1Điểm kinh nghiệm2.500.000 điểm kinh nghiệm15 điểm chân khí
Ải 2Điểm kinh nghiệm2.500.000 điểm kinh nghiệm15 điểm chân khí
Ải 3Điểm kinh nghiệm3.500.000 điểm kinh nghiệm25 điểm chân khí
Ải 4Điểm kinh nghiệm3.500.000 điểm kinh nghiệm30 điểm chân khí
Ải 5Điểm kinh nghiệm4.000.000 điểm kinh nghiệm30 điểm chân khí
Ải 6Điểm kinh nghiệm6.000.000 điểm kinh nghiệm40 điểm chân khí
Ải 7Điểm Danh vọng, Sư môn90 điểm mỗi loại45 điểm chân khí
Ải 8Trang bị16 Vòng Thái Hư Bát Quái (ngẫu nhiên)50 điểm chân khí

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc quý đồng đạo có những giờ phút giải trí thật thú vị cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.