Điều chỉnh phần thưởng Thần Tài Bảo Rương

19-09-2012

Thời gian qua, Thần Tài Bảo Rương đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết trên mỗi bước đường hành tẩu của đồng đạo võ lâm. Với những phần thưởng hữu ích, tính năng này đã đem đến những hỗ trợ tích cực giúp đồng đạo nâng cao đẳng cấp của nhân vật. Nhằm mục đích hoàn thiện cũng như phù hợp với tình hình VLTK II hiện tại, Bổn Trang quyết định điều chỉnh một số phần thưởng của Thần Tài Bảo Rương kể từ sau bảo trì ngày 21/09/2012, cụ thể như sau:

Kim Rương

Phần thưởngHạn sử dụng
5.000.000 điểm kinh nghiệm--
68 Vàng
Đại Bạch Cầu Hoàn07 ngày
Cường Tam Thanh Hoàn
Cường Lục Thần Hoàn
Bạch Cầu Tiên Đơn
Tam Thanh Tiên Đơn
Lục Thần Tiên Đơn
Quân Công Chương
Huy Hiệu Chiến Công đại
Huy Hiệu Chiến Công huy hoàng
Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Đồ Phổ--
Lăng Ba Vi Bộ
Bạch Kim Rương
Chuyển Sinh Đơn30 ngày

Bạch Kim Rương

Phần thưởngHạn sử dụng
Quân Công Chương07 ngày
Huy Hiệu Chiến Công đại
Huy Hiệu Chiến Công huy hoàng
Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
Thiên Thạch Linh Thạch
Định HồnThiên Thạch Thần Thạch
79 Vàng--
10.000.000 điểm kinh nghiệm
Mảnh Bạch Kim
Thần Tài Bảo Rương
Chuyển Sinh Đơn30 ngày

Thần Tài Bảo Rương

Phần thưởngHạn sử dụng
50.000.000 kinh nghiệm--
100.000.000 kinh nghiệm
Túi Thiên Thạch Tinh Thạch07 ngày
Thiên Thạch Linh Thạch
Đinh Hồn Thiên Thạch Thần Thạch
Bao Thiên Thạch Tinh Thạch
Lăng Ba Vi Bộ--
Mảnh Bạch Kim
Chuyển Sinh Đơn30 ngày

Thân chúc quý đồng đạo gặp nhiều may mắn trên đường hành tẩu. Chi tiết về tính năng thần Tài Bảo rương, quý đồng đạo vui lòng xem tại đây.