Mở phó bản mới bí cảnh Li Đảo, thưởng hấp dẫn

17-04-2024

Tham gia vào Bí Cảnh Li Đảo mới này sẽ đem lại cho quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thêm những giây phút đặc biệt khi vượt ải, nhận được các phần thưởng là nguyên liệu cho tính năng Dung Luyện, giúp nhân sĩ gia tăng thêm nhiều sức mạnh cho bản thân, chinh phục giang hồ.

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 10/04/2024.
 • Điều kiện tham gia:
  • Tất cả thành viên trong tổ đội phải từ Chuyển Sinh 9 cấp 90 trở lên.
  • Tất cả thành viên đều đã gia nhập hệ phái.
  • Tổ đội cần ít nhất 4 hệ phái khác nhau.
  • Tốn Tinh Lực vào: 20 Tinh Lực/lần
  • Nhân vật có thể tham gia tối đa vượt ải 4 lần/ngày (bao gồm cả vượt Ải Thường và vượt Ải Anh Hùng).

NPC liên quan

Hình ảnhMô tả
Võ Lâm II
Tô Vũ Hinh
(159/195 Tuyền Châu)
 • Vị trí: Tuyền Châu (159/195)
 • Chức năng:
  • Đưa nhân vật vào phó bản Bí Cảnh Ly Đảo.
  • Có thể tham gia Ải Thường hoặc Ải Anh Hùng.

Giới thiệu bí cảnh Li Đảo

Vo Lam II

 • Bí Cảnh Li Đảo có 6 bản đồ:
 • Vị trí Bắt Đầu  → Ải 1 → Ải 2 → Ải 3 → Ải 4 và Khu vực hồi sinh (bản đồ Phòng U Linh)

Các bước tham chiến

Hình ảnhMô tả
Võ Lâm II
 • Khi bắt đầu vào phó bản, Đội trưởng đối thoại với NPC Tô Vũ Hinh để mở cửa Ải thứ nhất - Nhất Niệm Gian
Võ Lâm II
 • Ải 1 sẽ phải đối đầu với Boss Diệp Thần, tiêu diệt Boss thành công có thể tiến sang ải kế tiếp.
 • Chú Ý: khi bắt đầu Boss Diệp Thần sẽ ngẫu nhiên có hiệu ứng miễn sát thương trong 1 thời gian ngắn.
Võ Lâm II
 • Sau khi vượt Ải 1 Đội trưởng đến NPC Tô Vũ Hinh đối thoại để mở Ải 2 – Điêu 7 Màu
Võ Lâm II
 • Tiến vào Ải 2 sẽ phải tiêu diệt Boss Lục Tinh để thông qua ải.
Võ Lâm II
 • Sau khi vượt ải 2, Đội trưởng tiếp tục đến NPC Tô Vũ Hinh và mở ải 3 – Hội Ngũ Hành.
Võ Lâm II
 • Tiến vào Ải 3, tiêu diệt Boss Tiểu Ngũ để vượt ải.
 • Chú Ý: cần phải thao tác mở ngũ hành Hoa (đánh vào Hoa để chỉnh 5 Hoa cùng 1 màu) – Hoa mất đi thì khi đó Boss Tiểu Ngũ mới chịu sát thương.
 • VD: chỉnh 5 Hoa thành cùng 1 màu Trắng, Hoa mất đi thì lập tức đánh Boss. Khi Hoa hiện trở lại thì phải tiếp tục chỉnh 5 Hoa cùng 1 màu tiếp để cho Hoa mất đi rồi mới tiếp tục đánh Boss.

Võ Lâm II
 • Sau khi vượt ải 3, Đội trưởng đển đối thoại NPC Tô Vũ Hinh để mở Ải 4 - Li Hỏa Phượng Hoàng
Võ Lâm II
 • Tổ đội cần tiêu diệt Boss Ly Hỏa Phụng để có thể thông qua ải 4.
Võ Lâm II
 • Trong khi vượt ải 4 sẽ xuất hiện các Hỏa Thần Nha số 1 – 2 – 3 – 4 – 5 . Cần thao tác chọn Hỏa Thần Nha theo thứ tự để gọi Boss ra tiêu diệt (click theo thứ tự 1 2 3 4 5).
Võ Lâm II
 • Sau khi tiêu biệt Boss thành công – hoàn thành vượt ải 4 – Đội trưởng có thể đến đối thoại NPC Tô Vũ Hinh để rời ải.

Lưu ý

 • Mỗi nhân vật chỉ được tham gia Bí Cảnh Li Đảo 4 lần/ngày.
 • Số lần tham gia tính chung cả vượt ải Thường lẫn ải Anh Hùng.
 • Trong quá trình tham gia, nếu thoát ra đột ngột thì vẫn tính đã tham gia 1 lần.
 • Thời gian chuẩn bị của mỗi ải là 2 phút, quá thời gian quy định sẽ tự động rời khỏi phó bản
 • Thời gian khiêu chiến của mỗi ải là 8 phút với ải Anh Hùng và 5 phút đối với ải Thường. Nếu khiêu chiến thất bại hoặc vượt quá thời gian quy định, sẽ reset về lại giai đoạn chuẩn bị của ải hiện tại.
 • Mỗi ải giới hạn số lần khiêu chiến và thất bại tối đa là 5 lần, khi tất cả người chơi đều tử vong hoặc đếm ngược kết thúc thì sẽ xem như thất bại. Sau khi thất bại 5 lần sẽ không thể tiếp tục vượt ải, người chơi buộc phải chọn rời khỏi ải.
 • Thời gian nhận thưởng của mỗi ải là 30 giây, sau khi phần thưởng kết thúc sẽ xuất hiện NPC để vào ải tiếp theo.
 • Người chơi tử vong khi đang tiến hành ải, nhấn hồi sinh thì sẽ về thành và hồi sinh ở Phòng U Linh. Có thể dùng 1 Thiên Kiêu Lệnh để quay lại ải, hoặc có thể chọn rời khỏi. Nếu khiêu chiến ải thành công, thì sẽ di chuyển vào lại ải hiện tại để tiến hành lật thẻ.

Vo Lam II

Phần thưởng Vượt Ải

 • Khi tiêu diệt Boss mỗi ải, tất cả thành viên tổ đội sẽ được:
  • Nhận điểm kinh nghiệm.
  • 1 lần mở thưởng ngẫu nhiên (tương tự hình thức lật thẻ Rương Vàng ở phó bản khác).

Vo Lam II

Phần thưởng EXP tăng thêm theo số hệ phái tham gia

Số lượng hệ pháiHệ số phần thưởng
40 %
520%
640%
760%
8100%

Phần thưởng EXP Ải Thường và Ải Anh Hùng là giống nhau

 • Tổng tối đa kinh nghiệm 4 lần vượt ải là 1.440.000.000 EXP.
ẢiKinh nghiệm thườngKinh nghiệm tối đa
145.000.000 Kinh nghiệm90.000.000 Kinh nghiệm
245.000.000 Kinh nghiệm90.000.000 Kinh nghiệm
345.000.000 Kinh nghiệm90.000.000 Kinh nghiệm
445.000.000 Kinh nghiệm90.000.000 Kinh nghiệm

Phần thưởng lật thẻ miễn phí Ải Thường

Phần thưởng ngẫu nhiên
Mảnh Hoàng Đồng (ngẫu nhiên: 5 – 10 – 20)Bạch Ngân Khoáng (ngẫu nhiên: 5 – 10 – 20)
Mảnh Hoàng Ngọc (ngẫu nhiên: 5 – 10 – 20)Sinh Thiết Khoáng (ngẫu nhiên: 5 – 10 – 20)
Huỳnh Thạch (ngẫu nhiên: 1 – 2)Hổ Nhãn Thạch (ngẫu nhiên: 1 – 2)
Tu Chân Yếu Quyết (7 ngày)Túi Đá Quý Cấp 3
Mảnh Thú Cưỡi (ngẫu nhiên 5 – 10)Túi Đá Quý Cấp 4
Bạch Câu Hoàn (7 ngày)Thiên Thanh Thạch (ngẫu nhiên: 2 – 4)
-Lục Tùng Thạch (ngẫu nhiên: 2 – 4)

Phần thưởng lật thẻ miễn phí Ải Anh Hùng

Phần thưởng ngẫu nhiên
Mảnh Hoàng Đồng (ngẫu nhiên: 10 – 20 – 40)Bạch Ngân Khoáng (ngẫu nhiên: 10 – 20 – 40)
Mảnh Hoàng Ngọc (ngẫu nhiên: 10 – 20 – 40)Sinh Thiết Khoáng (ngẫu nhiên: 10 – 20 – 40)
Huỳnh Thạch (ngẫu nhiên: 2 – 4)Hổ Nhãn Thạch (ngẫu nhiên: 2 – 4)
Tu Chân Yếu Quyết (7 ngày)Túi Đá Quý Cấp 3
Mảnh Thú Cưỡi (ngẫu nhiên 5 – 10)Túi Đá Quý Cấp 4
Bạch Câu Hoàn (7 ngày)Thiên Thanh Thạch (ngẫu nhiên: 2 – 4)
-Lục Tùng Thạch (ngẫu nhiên: 2 – 4)

Phần thưởng lật thẻ thu phí Ải Thường & Ải Anh Hùng

Phần thưởng ngẫu nhiên
Hoàng Đồng (ngẫu nhiên: 10 – 20 – 40)10 Tinh Hoa Hoàng Đồng
Bạch Ngân (ngẫu nhiên: 10 – 20 – 40)10 Tinh Hoa Bạch Ngân
Hoàng Ngọc (ngẫu nhiên: 10 – 20 – 40)10 Tinh Hoa Hoàng Ngọc
Sinh Thiết (ngẫu nhiên: 10 – 20 – 40)10 Tinh Hoa Sinh Thiết
Quân Công Huy Hoàng (7 ngày)Bạch Câu Tiên Đơn (7 ngày)
Đại Nhân Sâm (7 ngày)Túi Đá Quý Cấp 6
Túi Đá Quý Cấp 5-
 • Lưu ý:
  • Tất cả phần thưởng lật thẻ miễn phí là khóa.
  • Tất cả phần thưởng lật thẻ thu phí là không khóa.
  • Các vật phẩm mới Hoàn Đồng – Hoàng Ngọc – Bạch Ngân – Sinh Thiết - Huỳnh Thạch - Hổ Nhãn Thạch - Thiên Thanh Thạch - Lục Tùng Thạch là nguyên liệu sử dụng trong tính năng mới Dung Luyện.
  • Các vật phẩm mới là nguyên liệu dùng để tăng cấp Dung Luyện như bảng sau:
Trang bịNguyên liệu để dung luyệnSố điểm nhận được
NónMảnh hoàng đồng1 điểm dung luyện
Hoàng đồng5 điểm dung luyện
Tinh hoa hoàng đồng10 điểm dung luyện
ÁoBạch ngân khoáng1 điểm dung luyện
Bạch ngân khoáng5 điểm dung luyện
Tinh hoa bạch ngân10 điểm dung luyện
QuầnMinh hoàng ngọc1 điểm dung luyện
Hoàng ngọc5 điểm dung luyện
Tinh hoa hoàng ngọc10 điểm dung luyện
Vũ KhíSinh thiết khoáng1 điểm dung luyện
Sinh thiết5 điểm dung luyện
Tinh hoa sinh thiết10 điểm dung luyện
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.