Thái Hư Huyễn Cảnh và cập nhật mới

22-07-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Liên quan đến Thái Hư Huyễn Cảnh, Bổn Trang xin thông báo đến toàn thể đồng đạo võ lâm về việc điều chỉnh một số nội dung thuộc tính năng này. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian áp dụng: Kể từ sau bảo trì ngày 23/07/2013.
  • Nội dung:
    • Giảm lực đánh của quái.
    • Giảm lượng máu của quái.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bổn Trang tin rằng với việc điều chỉnh kể trên sẽ giúp con đường hành tẩu của quý đồng đạo thêm phần dễ dàng và hanh thông hơn. Thân chúc quý đồng đạo có những khoảnh khắc thú vị khi tham gia tính năng Thái Hư Huyễn Cảnh cùng bằng hữu của mình.