Thêm công thức nâng cấp trang sức Diệu Dương cấp 3

20-11-2015

Diệu Dương - Trang bị lừng lẫy một thời gắn liền với anh hùng hào kiệt Võ Lâm Truyền Kỳ II nay đã trở nên yếu thế so với những trang bị mới. Dù vậy, xét ở một vài khía cạnh hỗ trợ, Diệu Dương vẫn còn những điểm lợi ích quý giá mà nhân sĩ có thể tận dụng, khám phá.

Chính vì vậy, để phát huy tính hỗ trợ của trang bị Diệu Dương, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ ra mắt công thức nâng cấp trang sức Diệu Dương cấp 2 thành cấp 3 đầy hấp dẫn. Chi tiết như sau:

Thời gian & nội dung tính năng

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 19/11/2015.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 30/11/2015.
 • Nội dung: Cập nhật công thức nâng cấp trang sức Diệu Dương cấp 2 thành cấp 3.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II
Học Trò Thợ Rèn Lưu
 • Vị trí: Tương Dương - 176/182.
 • Bổ sung dòng chọn nâng cấp trang sức Diệu Dương Toái Hoàng (cấp 2) thành Diệu Dương Thiên Cung (cấp 3).

Công thức nâng cấp

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 03 Chiến Thần Hoàn.
 • 50 Thiên Kiêu Lệnh.
 • 01 Thiên Cang Lệnh.
 • 01 Trang Sức Diệu Dương Toái Hoàng (cấp 2) như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành quả
Diệu Dương Toái Hoàng - Ô Lân Bảo GiớiDiệu Dương Thiên Cung - Ô Lân Bảo Giới
Diệu Dương Toái Hoàng - Tử Giao Ngọc BộiDiệu Dương Thiên Cung - Tử Giao Ngọc Bội
Diệu Dương Toái Hoàng - Vân Hổ LệnhDiệu Dương Thiên Cung - Vân Hổ Lệnh
Diệu Dương Toái Hoàng - Xích Tước HoànDiệu Dương Thiên Cung - Xích Tước Hoàn
Diệu Dương Toái Hoàng - Bích Quy LiênDiệu Dương Thiên Cung - Bích Quy Liên

Lưu ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Trang sức Diệu Dương sau khi nâng cấp sẽ bị khóa.