Vận Tiêu, Cướp Tiêu: Tăng phần thưởng cực khủng

15-10-2020

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Từ ngày 16/10/2020, để giúp cuộc tranh tài giữa 3 Thế Lực Tây Hạ, Thổ Phồn, Đại Lý của Võ Lâm Truyền Kỳ II thêm phần kịch tính và hấp dẫn, Ban Điều Hành sẽ cập nhật tăng phần thưởng tính năng Vận Tiêu, Cướp Tiêu với thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 16/10/2020.
  • Nội dung thực hiện:
    • Thời gian tham gia Vận Tiêu & Cướp Tiêu: Từ 00h00 - 24h00 hàng ngày.
    • Cập nhật tăng phần thưởng cực khủng cho tính năng Vận Tiêu, Cướp Tiêu như bảng dưới.
    • Mỗi ngày có thể nhận 3 nhiệm vụ Vận Tiêu và 1 nhiệm vụ Cướp Tiêu.
    • Chi tiết tính năng Vận Tiêu, Cướp Tiêu xem tại đây.
Loại TiêuPhần thưởng Vận TiêuPhần thưởng Cướp Tiêu
Tiêu Xa Thường40.000.000 kinh nghiệm.40.000.000 kinh nghiệm.
04 vàng.04 vàng.
20 điểm danh vọng thế lực.15 điểm danh vọng thế lực.
01 Hoán Tiêu Lệnh.01 Hoán Tiêu Lệnh.
Tiêu Xa Quan Trọng80.000.000 kinh nghiệm.80.000.000 kinh nghiệm.
08 vàng.08 vàng.
30 điểm danh vọng thế lực.15 điểm danh vọng thế lực.
02 Hoán Tiêu Lệnh.02 Hoán Tiêu Lệnh.
Tiêu Xa Quân Dụng120.000.000 kinh nghiệm.120.000.000 kinh nghiệm.
12 vàng.12 vàng.
20 điểm danh vọng thế lực.40 điểm danh vọng thế lực.
02 Lôi Viêm Thạch.02 Lôi Viêm Thạch.
03 Hoán Tiêu Lệnh.03 Hoán Tiêu Lệnh.
02 Hào Hiệp Lệnh.02 Hào Hiệp Lệnh.
Tiêu Xa Cơ Mật160.000.000 kinh nghiệm.160.000.000 kinh nghiệm.
24 vàng.24 vàng.
50 điểm danh vọng thế lực.50 điểm danh vọng thế lực.
04 Lôi Viêm Thạch.04 Lôi Viêm Thạch.
03 Hào Hiệp Lệnh.03 Hào Hiệp Lệnh.
04 Hoán Tiêu Lệnh.04 Hoán Tiêu Lệnh.
Tiêu Xa Hoàng Gia360.000.000 kinh nghiệm.360.000.000 kinh nghiệm.
48 vàng.48 vàng.
60 điểm danh vọng thế lực.60 điểm danh vọng thế lực.
06 Lôi Viêm Thạch.06 Lôi Viêm Thạch.
04 Hào Hiệp Lệnh.04 Hào Hiệp Lệnh.
01 Thiên Kiêu Lệnh (khóa).01 Thiên Kiêu Lệnh (khóa).
05 Hoán Tiêu Lệnh.05 Hoán Tiêu Lệnh.

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp nắm rõ. Nếu có bất kỳ khó khăn nào, quý nhân sĩ có thể gửi yêu cầu hỗ trợ về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.