Chỉ còn hình thức duy nhất là nạp thẻ nhận ZingXu

10-03-2010

- Chỉ còn một hình thức duy nhất nạp Xu đối với game Võ Lâm Truyền Kỳ II

Quý nhân sĩ thân mến!

Liên quan đến việc nạp Xu đối với game Võ Lâm Truyền Kỳ II, Bổn Trang xin thông báo như sau:

Bắt đầu từ 10h00 sáng thứ Tư - ngày 31/03/2010,

Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ chỉ còn một hình thức duy nhất

là: Nạp thẻ nhận ZingXu

Như vậy, sau khi nạp thẻ nhận ZingXu, Quý nhân sĩ có thể đổi thành Xu game Võ Lâm Truyền Kỳ II để thuận tiện trên đường bôn tẩu. Nay Bổn Trang thông báo để Quý nhân sĩ cập nhật thông tin kịp thời.

Thân chúc đường hành tẩu của Quý nhân sĩ gặp nhiều thuận lợi.