Ngừng bán Ngũ Sắc Bí Chế và Nữ Oa Bảo Hạp

06-04-2010

- Ngự Các: Ngừng bán Ngũ Sắc Bí Chế và Nữ Oa Bảo Hạp

Quý nhân sĩ thân mến!

Như vậy, sự kiện tháng 3 - Ngũ Sắc Thạch đã chính thức kết thúc hai hoạt động Ngũ Sắc ThạchNữ Oa Bảo Hạp, riêng sự kiện Bí mật Ngũ Sắc Thạch sẽ kết thúc vào 24h00 ngày 11/04/2010.

Sự kiện tháng 3 kết thúc và sau bảo trì sáng nay - 06/04/2010, Ngự Các cũng ngừng bán các vật phẩm liên quan: Ngũ Sắc Bí Chế và Nữ Oa Bảo Hạp.

Chính thức ngừng bán Ngũ Sắc Bí Chế và Nữ Oa Bảo Hạp

Nay, Bổn Trang thông báo để quý nhân sĩ nắm rõ thông tin, thân chúc đường hành tẩu của đồng đạo gặp nhiều may mắn.