Đập trứng nhận phần thưởng

10-11-2010

- Bổ sung phần thưởng tính năng đập trứng cùng Bạn đồng hành

Đập trứng cùng Bạn đồng hành trong thời gian qua đã mang đến cho đồng đạo những khoảnh khắc thú vị trên hành trình bôn tẩu.

Và trong khoảng thời gian tới, tính năng này sẽ có những cập nhật mới nhất để đồng đạo thêm nhiều niềm vui trên bước giang hồ.

Thời gian

Thời gian chính thức cập nhật: Từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 12/11/2010.

Vật phẩm liên quan

Vật Phẩm Ghi chú

Trứng ngẫu nhiên

Bổ sung dòng chọn:

  • Ta muốn đập trứng nhận 1 điểm Linh Lực
  • Ta muốn đập trứng nhận 10 điểm nâng cấp

.Lưu ý:

  • Bạn đồng hành cấp 1 có thể đập trứng nhận thưởng.
  • Mỗi ngày chỉ có thể đập trứng nhận 1 lần điểm Linh Lực và 1 lần điểm nâng cấp.
  • Không có Bạn đồng hành sẽ không thể Đập Trứng nhận điểm Linh Lực.