00h00 - 27/03: Bảo trì hệ thống thanh toán trực tuyến

26-03-2013

Q
uý đồng đạo võ lâm thân mến,

Với mục đích nâng cao chất lượng hệ thống và chất lượng phục vụ quý đồng đạo một cách tốt nhất, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì hệ thống thanh toán trực tuyến, cụ thể như sau:

Thời gian bảo trì Ảnh hưởng
00h00 - 06h00 ngày 27/03/2013
  • Không nạpkhông đổi được ZingXu trên trang thanh toán trực tuyến (vẫn sử dụng tiền trong game để mua vật phẩm tại cửa hàng Ngự Các).
  • Tất cả các đại lý eSale đều không muakhông bán được ZingXu.

Sau thời gian kể trên, trang thanh toán trực tuyến sẽ hoạt động bình thường trở lại để phục vụ quý đồng đạo. Rất mong quý đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này.

Nay kính báo.