02/03: Mua ngay Võ Lâm Hoàng Kim Lệnh

01-03-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Trang bị Tử Quang Viêm Đế từ lâu đã trở nên quen thuộc với quý đồng đạo võ lâm và việc cải tạo trang bị này đã trở thành nhu cầu thiết yếu của mỗi nhân vật. Nhằm cung cấp cho đồng đạo có được nguồn nguyên liệu một cách nhanh chóng để thực hiện cải tạo Tử Quang Viêm Đế, Bổn Trang quyết định mở bán vật phẩm Võ Lâm Hoàng Kim Lệnh tại NPC Hoàng Kim Thương Nhân, cụ thể như sau:

Thời gian

 • Bắt đầu: sau bảo trì ngày 02/03/2012.
 • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo tại trang chủ VLTK II.

Nội dung

Hình ảnhGhi chú

Võ Lâm II

Võ Lâm Hoàng Kim Lệnh
Là nguyên liệu để cải tạo trang bị Tử Quang Viêm Đế

Võ Lâm II

Hoàng Kim Thương Nhân

172/178 Biện Kinh

Bổ sung các dòng chọn:

 • Ta muốn mua báu vật Võ Lâm Hoàng Kim Lệnh (Vàng).
  • Ta muốn mua số lượng : 01 (08 Vàng).
  • Ta muốn mua số lượng : 10 (80 Vàng).
  • Ta muốn mua số lượng : 100 (800 Vàng).
 • Ta muốn mua báu vật Võ Lâm Hoàng Kim Lệnh (Xu vật phẩm).
  • Ta muốn mua số lượng: 01 (02 Xu vật phẩm).
  • Ta muốn mua số lượng: 10 (20 Xu vật phẩm).
  • Ta muốn mua số lượng: 100 (200 Xu vật phẩm).

Như vậy, sau ngày 02/03/2012, tất cả đồng đạo võ lâm đã có thể mua ngay báu vật Võ Lâm Hoàng Kim Lệnh để dễ dàng cải tạo cho nhân vật của mình một bộ trang bị như mong muốn.