11/08: Một số hỗ trợ cho nhân sĩ tại Hỏa Ưng

10-08-2017

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Vào ngày 11/08 sắp tới, Ban Điều Hành Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiến hành hỗ trợ nhận công trạng, kinh nghiệm và điểm năng động cho máy chủ Hỏa Ưng, giúp nhân sĩ tại đây có thể thuận lợi hơn trên con đường hành tẩu giang hồ. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian nhận hỗ trợ

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 11/08/2017.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 12/08/2017.

Điều kiện nhận hỗ trợ

 • Chỉ hỗ trợ cho nhân vật đạt cấp 90 trở lên tại máy chủ Hỏa Ưng (Ví dụ: Nhân vật Chuyển Sinh 6 cấp 79 tại Hỏa Ưng cũng có thể nhận hỗ trợ).
 • Mỗi phần thưởng hỗ trợ chiến trường 4x, 6x, điểm kinh nghiệm, điểm năng động nhân vật được nhận 1 lần/ngày.
 • Qua ngày sẽ reset số lần nhận thưởng. Như vậy mỗi ngày nhân vật có thể nhận thưởng 1 lần cho mỗi dòng chọn, qua ngày có thể tiếp tục nhận lần thứ 2.

NPC liên quan

Hình ảnhThông tin

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tiêu Viễn Lâu
Biện Kinh (162/174)

Bổ sung các dòng chọn:

 • Nhận điểm của chiến trường nhỏ (4x).
 • Nhận điểm của chiến trường lớn (6x).
 • Nhận phần thưởng hỗ trợ 2 tỷ kinh nghiệm.
 • Nhận phần thưởng hỗ trợ 200  điểm năng động.

Chi tiết hỗ trợ

Phần thưởng hỗ trợ của chiến trường nhỏ (4x)

Mỗi ngày nhân sĩ chỉ được nhận thưởng duy nhất 01 dòng (1 lần chọn).

Tiêu haoPhần thưởng
Không dùng Quân Công1.500 điểm công trạng + 10.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Chương3.000 điểm công trạng + 15.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Đại7.500 điểm công trạng + 20.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Huy Hoàng15.000 điểm công trạng + 30.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Vinh Dự21.000 điểm công trạng + 45.000.000 kinh nghiệm
Phần thưởng hỗ trợ của chiến trường lớn (6x)

Mỗi ngày nhân sĩ chỉ được nhận thưởng duy nhất 01 dòng (1 lần chọn).

Tiêu haoPhần thưởng
Không dùng Quân Công2.000 điểm công trạng + 10.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Chương4.000 điểm công trạng + 15.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Đại10.000 điểm công trạng + 20.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Huy Hoàng20.000 điểm công trạng + 30.000.000 kinh nghiệm
Dùng Quân Công Vinh Dự28.000 điểm công trạng + 45.000.000 kinh nghiệm
Phần thưởng hỗ trợ kinh nghiệm & điểm năng động
 • Nhận hỗ trợ 2.000.000.000 kinh nghiệm (mỗi ngày nhận 1 lần).
 • Nhận hỗ trợ 200 điểm năng động (mỗi ngày nhận 1 lần).

Lưu ý:

 • Chỉ có nhân vật tại máy chủ Hỏa Ưng mới nhận được hỗ trợ.
 • Mỗi phần thưởng hỗ trợ chiến trường 4x, 6x, điểm kinh nghiệm, điểm năng động nhân vật được nhận 1 lần/ngày.
 • Qua ngày sẽ reset số lần nhận thưởng. Như vậy mỗi ngày nhân vật có thể nhận thưởng 1 lần cho mỗi dòng chọn, qua ngày có thể tiếp tục nhận lần thứ 2.
 • Ví dụ: Nếu ngày 11/08 nhân vật đã nhận hỗ trợ tất cả các phần thưởng kinh nghiệm, công trạng, điểm năng động rồi thì qua ngày 12/08 vẫn sẽ có thể tiếp tục nhận lại tất cả các phần thưởng trên.