16/07: Đăng ký chuyển server đến Kim Ưng

14-07-2012

Máy chủ mới Kim Ưng được khai mở đã chắp cánh cho ước mơ tung hoành bốn bể của đồng đạo võ lâm. Nhằm mở ra cơ hội giúp quý đồng đạo khám phá vùng đất đầy tiềm năng này cùng hảo bằng hữu của mình, vào ngày 16/07/2012 tới đây, đồng đạo có thể bắt đầu đăng ký chuyển server từ các máy chủ khác vào máy chủ Kim Ưng. Bổn Trang thân mời quý đồng đạo theo dõi lịch trình cụ thể như sau:

  • Thời gian đăng ký: 16/07/2012.
  • Thời gian chuyển đợt đầu tiên: 20/07/2012.

Võ Lâm II


Lưu ý

  • Nhân vật có điểm công trạng từ 80.000 trở lên khi chuyển vào máy chủ Kim Ưng sẽ còn 80.000 điểm công trạng.
  • Nhân vật có điểm công trạng từ 80.000 trở xuống khi chuyển vào máy chủ Kim Ưng sẽ giữ nguyên số điểm công trạng.

Nay Bổn Trang xin kính báo đến toàn thể đồng đạo võ lâm để kịp thời nắm rõ lịch trình. Các hoạt động cùng phần thưởng hấp dẫn từ máy chủ Kim Ưng đang chờ các anh thư hào kiệt khám phá.