27/06: Hòa Thị Bích trở lại với VLTK II

25-06-2012

Một trong những vật phẩm quan trọng không thể thiếu trong hành trang của mỗi đồng đạo chính là Hòa Thị Bích. Đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tiền Vàng để hỗ trợ đồng đạo dễ dàng tham gia một số giao dịch của thế giới võ lâm, Hòa Thị Bích luôn được đông đảo đồng đạo quan tâm tìm kiếm. Sau thời gian tạm ngưng bán tại Ngự Các từ ngày 20/06, nay Hòa Thị Bích đã trở lại với mức giá 800 Xu, thời gian áp dụng mức giá này cụ thể như sau:

  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 27/06/2012.
  • Kết thúc: Sau bảo trì ngày 01/07/2012.

Võ Lâm II

Bên cạnh đó, nhằm mục đích phát triển và cập nhật thêm các vật phẩm Ngự Các cũng như góp phần cân bằng về thị trường giá cả vật phẩm trong game thì Bổn Trang cũng quyết định điều chỉnh giá bán Hòa Thị Bích lên thành 1.200 Xu kể từ sau bảo trì ngày 01/07/2012.

Nay Bổn Trang kính báo để quý đồng đạo kịp thời nắm thông tin giúp đường hành tẩu giang hồ được thuận lợi. Các thông tin tiếp theo về Hòa Thị Bích nói riêng và Ngự Các nói chung sẽ được Bổn Trang thông báo trong các bản tin tiếp theo tại trang chủ.