Có thể chuyển server ra/vào Thúy Yên Môn & Thúy Yên Lầu

10-09-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm hỗ trợ quý đồng đạo chuẩn bị lực lượng, chiêu mộ hào kiệt tứ phương tham gia thi đấu Bang Hội Tinh Anh 10, chương trình chuyển server ra/vào máy chủ Thúy Yên Môn và Thúy Yên Lầu sẽ được triển khai từ 12h00 ngày 10/09/2013.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý đồng đạo gần xa kịp thời nắm rõ thông tin và có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu Bang Hội Tinh Anh 10.