Nhận thêm Chân khí cùng Bách Quả Hội

01-08-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Cảnh giới cao nhất của Đả Thông Kinh Mạch là mục tiêu tu luyện mà mọi đồng đạo đều hướng tới. Tuy nhiên, cho đến nay, điều đó vẫn luôn là một thử thách không dễ dàng đạt đến. Bởi người tu luyện không chỉ cần một tinh thần thép mà còn cần sở hữu một lượng lớn điểm Chân khí.

Và nay, Bổn Trang xin mang đến một tin vui cho quý đồng đạo, khi tham gia sự kiện Bách Quả Hội, quý đồng đạo sẽ có thể nhận được thêm Chân khí và điểm kinh nghiệm. Cụ thể như sau:

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 02/08/2013.
 • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau tại trang chủ.

Nội dung

Hình ảnh Ghi chú
VLTK II
Chủ Tửu Lầu
 • Vị trí: Đại Lý (190/180).
 • Bổ sung dòng chọn:
  • Nộp 01 Sinh Tố Thập Cẩm.
  • Nhận thưởng nộp 2.000 Sinh Tố Thập Cẩm.
  • Nộp 01 Trái Cây Dầm.
  • Nhận thưởng nộp 2000 Trái Cây Dầm.
 • Phần thưởng nộp 01 Sinh Tố Thập Cẩm và 01 Trái Cây Dầm:
  • 550.000 điểm kinh nghiệm.
  • 10 điểm Chân khí.
 • Phần thưởng nộp 2.000 Sinh Tố Thập Cẩm: 30.000 điểm Chân khí.
 • Phần thưởng nộp 2.000 Trái Cây Dầm: 30.000 điểm Chân khí.

Lưu ý

  • Phần thưởng nộp 2.000 Sinh Tố Thập Cẩm và 2.000 Trái Cây Dầm chỉ nhận được 01 lần trong suốt sự kiện.
  • Số lần nộp không giới hạn.

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa. Thân chúc quý đồng đạo đạt được nhiều thành tựu khi bôn tẩu tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.