Cập Nhật Mới Thái Hư Ảo Cảnh

Từ bản cập nhật Giang Hồ Phân Tranh tháng 11/2018, tính năng Thái Hư Huyễn Cảnh sẽ được cập nhật, điều chỉnh mới với nội dung và phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Chi tiết như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 15/11/2018.
 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật cấp 70 trở lên.
  • Tiêu hao 39 vàng/1 lần vượt ải.
  • Nhân vật chỉ tham gia vượt ải 1 lần/ngày.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhMô tả
Võ Lâm II
Thần Du Chân Nhân
 • Vị trí xuất hiện:
  • Biện Kinh (144/178).
  • Thành Đô (246/221).
  • Tuyền Châu (172/178).
 • Chức năng: Tham gia Thái Hư và nhận thưởng.
Võ Lâm II
Thái Hư
Thần Du Đơn
 • Nguồn gốc:
  • Mua tại Thần Du Chân Nhân.
  • Giá bán: 100 Xu Vật Phẩm.
 • Công dụng: Nhân đôi (x2) phần thưởng khi vượt qua tất cả các ải trong Thái Hư.

Phần thưởng tối đa từ Thái Hư

Nếu tham gia vượt thành công tất cả 30 ải trong Thái Hư và sử dụng vật phẩm Thái Hư Thần Du Đơn để x2 phần thưởng thì nhân sĩ có thể nhận được tổng cộng lên đến:

 • 810.000.000 kinh nghiệm.
 • 1.980 danh vọng.
 • 1.980 sư môn.
 • 7.200 chân khí.
 • Phần thưởng các quẻ Bát Quái: Càn, Khôn, Khảm, Đoài, Cấn, Ly, Chấn, Tốn.

Cách thức tham gia

 • Thái Hư có tất cả 30 ải.
 • Thời gian vượt ải tối đa là 30 phút. Sau 30 phút nếu tổ đội không vượt hết 30 ải sẽ tự động rời khỏi ải.
 • Tổ đội tham gia có đủ 8 hệ phái thì phần thưởng sẽ nhận đầy đủ như bên dưới. Nếu tổ đội không đủ 8 hệ phái thì phần thưởng sẽ giảm đi một nửa.
 • Nhân vật có thể mua Thái Hư Thần Du Đơn tại NPC Thần Du Chân Nhân ( giá 100 xu vật phẩm) để có thể nhân đôi tất cả các phần thưởng khi qua tất cả các ải trong Thái Hư.

 • Nhân vật đủ điều kiện đến NPC Thần Du Chân Nhân để tiến hành vượt ải.
 • Sau khi vào trong sẽ xuất hiện quái ngẫu nhiên: Mỗi ải sẽ phải tiêu diệt 75 quái ngẫu nhiên sẽ bước qua ải tiếp theo.
 • Quái trong ải xuất hiện là ngẫu nhiên.

Phần thưởng

 • Tất cả các nhân vật trong đội đều được nhận phần thưởng sau khi qua ải.
 • Tổ đội phải đủ 8 hệ phái khác nhau trong đội mới nhận đủ phần thưởng bên dưới, Nếu tổ đội không đủ 8 thành viên thì phần thưởng nhận được sẽ bị giảm một nữa (trong lúc tham chiến nếu có nhân vật tự động thoát ra thì cũng sẽ chỉ nhận được phần thưởng giảm đi một nửa)
 • Sử dụng Thái Hư Thần Du Đơn có thể nhận được tất cả các phần thưởng gấp đôi bên dưới.
ẢiKinh NghiệmDanh VọngSư MônChân Khí
1          13,500,000 33 33 120
2          13,500,000 33 33 120
3          13,500,000 33 33 120
4          13,500,000 33 33 120
5          13,500,000 33 33 120
6          13,500,000 33 33 120
7          13,500,000 33 33 120
8          13,500,000 33 33 120
9          13,500,000 33 33 120
10          13,500,000 33 33 120
11          13,500,000 33 33 120
12          13,500,000 33 33 120
13          13,500,000 33 33 120
14          13,500,000 33 33 120
15          13,500,000 33 33 120
16          13,500,000 33 33 120
17          13,500,000 33 33 120
18          13,500,000 33 33 120
19          13,500,000 33 33 120
20          13,500,000 33 33 120
21          13,500,000 33 33 120
22          13,500,000 33 33 120
23          13,500,000 33 33 120
24          13,500,000 33 33 120
25          13,500,000 33 33 120
26          13,500,000 33 33 120
27          13,500,000 33 33 120
28          13,500,000 33 33 120
29          13,500,000 33 33 120
30          13,500,000 33 33 120