x

Lên Nhanh Hóa Cảnh 310 Mạch

Từ 22-06-23

Bắt đầu từ phiên bản Ngũ Hành Chiến Ấn, với tính năng hỗ trợ tăng nhanh chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 310 mạch, quý nhân sĩ sẽ dễ dàng đạt đẳng cấp cao nhất của Võ Lâm, chinh phục hóa cảnh, bôn tẩu giang hồ.

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 06/07/2023.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Chuyển Sinh 10 cấp 99 trở lên.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II
Bắc Đẩu Lão Nhân
(Tuyền Châu 181/183)

 • Hỗ trợ nhanh chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 lên hóa cảnh 310 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 280 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 290 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 300 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 305 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 310 mạch.

Công Thức Lên Nhanh Hóa Cảnh

Điều kiệnVật phẩm tiêu haoNội dung hỗ trợ

Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 mạch tới hóa cảnh 279 mạch.

 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 5 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 280 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 280 mạch tới hóa cảnh 289 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 30 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 290 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 290 mạch tới hóa cảnh 299 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 40 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 300 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 300 mạch tới hóa cảnh 304 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 20 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 305 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 305 mạch tới hóa cảnh 309 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 30 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 310 mạch.