Scroll Top

Cập nhật mới

Ra mắt từ năm 2011, chuyên mục cập nhật mới là một kênh thông tin đã giúp quý nhân sĩ khái quát được các tính năng cũng như các hoạt động của VLTK II theo từng tháng. Ngoài ra, chuyên mục này còn đóng vai trò là kho thư viện quý giá để hỗ trợ đồng đạo trong quá trình bôn tẩu giang hồ. Tiếp nối những vai trò đó, năm 2012, Bổn Trang tiếp tục thực hiện chuyên mục này một cách thường xuyên để tiện lợi hơn cho đường hành tẩu của nhân sĩ võ lâm.

Những cập nhật mới từ năm 2015