Scroll Top

Tứ Linh Phục Sinh 5

Những trận chiến công thành khói lửa luôn luôn khốc liệt và cần đến những tướng lĩnh tài năng kiệt xuất để dẫn dắt binh lực. Để có thể vững tin xông pha trận mạc, thể hiện bản lĩnh chiến trường, đẳng cấp Tứ Linh Phục Sinh 5 sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua cho các đấng cao thủ.

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: Từ ngày 13/07/2017.

Điều kiện nhận nhiệm vụ

 • Nhân vật Chuyển Sinh 9 (Phục Sinh 4) cấp 90 trở lên.

Điều kiện hoàn thành Tứ Linh Phục Sinh 5

 • Luyện thành công thành thứ 20 – Tứ Linh Phục Sinh 5 (Chuyển Sinh 10).
 • Nhân vật có Thư Tiến Cử Phục Sinh 5 có thể đến NPC Bắc Đẩu Lão Nhân tại Tuyền Châu để tiến hành Phục Sinh.
 • Có 03 mốc hoàn thành nhiệm vụ.
Nhân vậtNội dung yêu cầu
Đạt Chuyển Sinh 9 cấp 99
 • Thư Tiến Cử Phục Sinh 5 (nhận được khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 5).
 • 20 tỷ kinh nghiệm.
 • 3 Phục Sinh Đơn (100/100).
 • 6 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.
Đạt Chuyển Sinh 9 cấp 98
 • Thư Tiến Cử Phục Sinh 5 (nhận được khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 5).
 • 6 Phục Sinh Đơn (100/100).
 • 4 Thần Tài Bảo Rương.
 • 6 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.
Đạt Chuyển Sinh 9 cấp 97
 • Thư Tiến Cử Phục Sinh 5 (nhận được khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 5).
 • 8 Phục Sinh Đơn (100/100).
 • 8 Thần Tài Bảo Rương.
 • 6 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.

Hiệu quả nhận được sau khi Phục Sinh

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 5, nhân sĩ nhận được các phần thưởng sau:

 • Phong hiệu mới: Võ Động Càn Khôn (ẩn/hiện danh hiệu đều có tác dụng).
Hiệu quả danh hiệu
Tốc độ xuất chiêu tăng 8%
Tăng hiệu quả thương dược 40%
Tăng sinh lực 20.000
Hỗ trợ Mật Tịch tăng 5%
Kháng tất cả tăng 30
 • Ấn Chuyển Sinh.
 • Phần thưởng hỗ trợ cấp 79, 86, 88, 89, 90, 91.
 • Nâng cấp thú cưỡi Phục Sinh 5.
 • Đổi ngoại trang Phục Sinh 5 mới.
 • Ngoại trang chuyển sinh.
Hướng tu luyệnNgoại trangThuộc tính dòng 1Thuộc tính dòng 2Thuộc tính dòng 3
Long Tử Nón Công kích 20% Sát thương tăng 170 Kháng tất cả 35
Áo Điểm bạo kích tăng 13 Độ tập trung tăng 15%
Quần Sinh lực, nội lực tăng 30% Sát thương bạo kích tăng 35
Phụng Tử Nón Xác suất xuất chiêu 10% Điểm hộ giáp phòng ngự tăng 90 Kháng tất cả 35
Áo Độ tập trung tăng 18%
Xác suất tấn công chí mạng tăng 18%
Phòng thủ bạo kích
tăng 18
Quần Hỗ trợ tấn công, phòng thủ tăng 50% Giảm sát thương bạo kích 50 điểm
Hổ Tử Nón Phá phòng thủ của đối phương 22% Giảm thọ thương 18% Kháng tất cả 35
Áo Phòng thủ bạo kích
tăng 18 điểm
Triệt tiêu sát thương nội ngoại công 15%
Quần Sinh lực, nội lực tăng 30% Giảm sát thương bạo kích 50 điểm
Ưng Tử Nón Bỏ qua phòng ngự 18% Tỷ lệ sát thương tuyệt đối 15% Kháng tất cả 35
Áo Điểm bạo kích tăng 13 Độ tập trung tăng 15%
Quần Sinh lực, nội lực tăng 25% Sát thương bạo kích tăng 35 điểm
 • Thuộc tính triệu tiêu sát thương nội ngoại công 15%: Có nghĩa là khi kẻ địch tấn công gây lực sát thương vào nhân vật 20.000 damage sẽ bị hóa giải 15% của 20.000 = 3000. Khi đó nhân vật trang bị thuộc tính này chỉ còn chịu tác động khoảng 17.000 damage.
 • Thuộc tính Thời gian Hỗ trợ tấn công tăng 50%, phòng thủ tăng 50%: Có nghĩa là khi thực hiện các kỹ năng hỗ trợ tấn công, hỗ trợ phòng thủ thì thời gian tồn tại của kỹ năng sẽ được tăng tương ứng với 50% tăng thêm. Ví dụ: kỹ năng Liên Hoa Tâm Kinh của Nga My Phật Gia khi xuất chiêu có thời gian tồn tại là 30 giây (kỹ năng đạt cấp cao nhất) và là kỹ năng hỗ trợ tấn công thì khi nhân vật có trang bị thuộc tính Thời gian Hỗ trợ tấn công tăng 50% thì thời gian tồn tại của kỹ năng Liên Hoa Tâm Kinh tăng thêm 50% tức là tăng từ 30 giây thành 45 giây. Tương tự cho các kỹ năng Hỗ trợ phòng ngự…

Võ Lâm 2
Hình ảnh thú cưỡi Phục Sinh 5 - Cửu Vĩ Tuyết Hồ

Phần thưởng hỗ trợ

Phần thưởng theo đẳng cấp
Đẳng cấpPhần thưởng
79
 • Nhận được bộ ngoại trang Phục Sinh 5 miễn phí theo hướng tu luyện, ngoại trang có hạn tồn tại 120 ngày.
 • Có thể nhận Ngoại Trang Chuyển Sinh tại NPC Bạch Tiên Sinh (mỗi lần nhận trừ 100 điểm sư môn).
 • Nhận Ấn Chuyển Sinh mới theo hướng tu luyện.
 • Nhận Phong hiệu Tứ Linh Phục Sinh 5 - Võ Động Càn Khôn.
 • Được phép Uẩn Linh ngoại trang.
 • Được vòng hào quang phát sáng (kích hoạt tại Ấn Chuyển Sinh).
 • Được phép kích hoạt vũ khí phát sáng (kích hoạt tại Ấn Chuyển Sinh).
86
 • Nhận Ngọc Bội kỹ năng (nhận lần đầu tại Ấn Chuyển Sinh, hạn tồn tại 30 ngày).
 • Các lần tiếp theo có thể đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 07 ngày (cần 700 điểm Sư môn, 700 điểm Danh vọng).
88
 • Có thể mua ngoại trang Văn Sử, Thiên Âm, Thiếu Dương hoặc Tứ Linh với hạn tồn tại 30 ngày tại Ấn Chuyển Sinh.
 • Các lần tiếp theo có thể đổi Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (cần 1.500 điểm Sư môn, 1.500 điểm Danh vọng).
89
 • Nhận Khuất Nguyên Bội (nhận lần đầu tại Ấn Chuyển Sinh, hạn tồn tại 30 ngày).
 • Các lần tiếp theo có thể đổi Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (cần 1.500 điểm Sư môn, 1.500 điểm Danh vọng).
90

Có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Hắc Hổ (cần 01 Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).

Lưu ý:

 • Hạn tồn tại của thú cưỡi Thần Thú/Ngự Kiếm là hạn tồn tại của Phiêu Vũ mang đi nâng cấp.
 • Trường hợp Phiêu Vũ mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại thì thú cưỡi Thần Thú/Ngự Kiếm nhận được có hạn tồn tại 30 ngày.
91

Có thể nâng cấp Thú Cưỡi Phục Sinh 5 (cần 1 Hắc Hổ + 1.000 Vàng).

Lưu ý:

 • Hạn tồn tại của thú cưỡi Phục Sinh 5 là hạn tồn tại của Hắc Hổ mang đi nâng cấp.
 • Trường hợp Hắc Hổ mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại thì thú cưỡi Phục Sinh 5 nhận được có hạn tồn tại 30 ngày.
Điều chỉnh các loại Ấn Chuyển Sinh
Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Long Tử

Nhận thưởng Tứ Linh Phục Sinh 5:

 • Nhận ngoại trang Phục Sinh 5 miễn phí 120 ngày (01 lần duy nhất, kèm theo Uẩn Linh có thuộc tính theo hướng tu luyện).
 • Nhận Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (01 lần duy nhất).
 • Mua ngoại trang Văn Sử 30 ngày (200 Xu)
 • Mua ngoại trang Thiên Âm 30 ngày (200 Xu)
 • Mua ngoại trang Thiếu Dương 30 ngày (200 Xu)
 • Mua ngoại trang Tứ Linh 30 ngày (200 Xu)
 • Đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 07 ngày (700 điểm Danh vọng và 700 điểm Sư môn).
 • Đổi Khuất Nguyên Bội  hạn tồn tại 30 ngày (1.500 điểm Danh vọng và 1.500 điểm Sư môn).
 • Nâng cấp các loại thú cưỡi Phục Sinh, Bạch Hổ, Hắc Hổ.
 • Nâng cấp thú cưỡi Phục Sinh 5 (cần Hắc Hổ + 1000 Vàng)

Lưu ý:

 • Nhân vật đã luyện thành công Tứ Linh Phục Sinh mới có thể thao tác các dòng chọn trên.
 • Nhân vật đẳng cấp 86 trở lên có Danh vọng và Sư môn 10.000 trở lên có thể đổi Ngọc Bội kỹ năng.
 • Nhân vật cấp 88 trở lên mới có thể mua ngoại trang Văn Sử, Thiên Âm, Thiếu Dương và Tứ Linh.
 • Nhân vật cấp 89 mới có thể mua được Khuất Nguyên Bội.
 • Nhân vật cấp 90 mới có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Hắc Hổ.
 • Nhân vật cấp 91 mới có thể nâng cấp thú cưỡi Phục Sinh 5.
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Hổ Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Phụng Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Ưng Tử

Điểm tiềm năng mới sau khi Phục Sinh 5

 • Nhân vật được tăng thêm 100 điểm tiềm năng so với Phục Sinh 4.
 • Mở rộng giới hạn + điểm tiềm năng tối đa từ 600 lên 650 điểm.
 • Ví dụ: Ở Phục Sinh 4, chỉ số thuộc tính (nội công, sức mạnh, gân cốt, linh hoạt, thân pháp) tối đa của một nhân vật là 600 thì ở Phục Sinh 5 là 650.
 • Đặc biệt, từ Phục Sinh 5 cấp 83 trở lên khi tăng cấp sẽ cần thêm số lượng Linh Phách Đan nhất định, cách thức sở hữu Linh Phách Đan vui lòng xem tại đây.
 • Ví dụ: Nhân vật thăng cấp Phục Sinh 5 cấp 83 cần 11.100.000.000 kinh nghiệm, giờ chỉ cần có 1.100.000.000 EXP + 1 Linh Phách Đan là có thể thăng cấp được.
CấpHồi Tiên Đơn cần để lên cấpĐiểm tiềm năng sau khi Phục Sinh 4
70 0 10
71 0
72 0
73 0
74 0 18
75 0
76 0 20
77 0
78 0
79 0
80 9
81 9
82 9 22
83 15
84 15
85 15
86 21
87 21
88 21 24
89 27
90 27
91 27
92 33
93 33
94 33 36
95 39 48
96 39 60
97 39 70
98 63 84
99 63 100

Lưu ý

 • Sau khi Phục Sinh 5, đẳng cấp nhân vật trở về 10.
 • Nhận thú cưỡi Phục Sinh 5 (hạn dùng 30 ngày).
 • Xóa bộ ngoại trang Phục Sinh 4 (Song Đán) và các bộ ngoại trang đang mặc trên nhân vật.
 • Xóa các loại ngoại trang chuyển sinh, kể cả ngoại trang chuyển sinh mua tại tủ áo Thiên Biến Tiếu (Chuyển Sinh, Văn Sử, Thiên Âm, Thiếu Dương, Tứ Linh, Thất Tịch, Âm Hồn).
 • Hồi Tiên Đơn có thể đổi tại Tiệm Danh Vọng Thế Lực.

Để chinh phục cảnh giới Tứ Linh Phục Sinh 5 một cách dễ dàng hơn, kính mời quý nhân sĩ cùng theo dõi chuỗi nhiệm vụ phục sinh như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 13/07/2017.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Chuyển Sinh 9 (Phục Sinh 4) cấp 90 trở lên và đã gia nhập 1 trong 3 thế lực: Thổ Phồn, Tây Hạ, Đại Lý.
 • NPC liên quan: Trưởng lão Bách Hiểu Sinh (Võ Lâm Minh - 222/196).
 • Lưu ý: Nhân vật chú ý luôn chuẩn bị đủ ô trống hành trang (tốt nhất 10 ô trở lên) khi tham gia các nhiệm vụ.

Võ Lâm II

Các bước nhiệm vụ

Hình ảnhHướng dẫn
Võ Lâm II Đến Võ Lâm Minh tìm Bách Hiểu Sinh nhận nhiệm vụ Nguy Hiểm Chực Chờ.
Võ Lâm II Bách Hiểu Sinh sẽ đưa 10 Ngân Lượng và nhờ mang đến gặp Cấm Quân ở Biện Kinh (183/172).
Võ Lâm II Sau khi giao 10 Ngân Lượng cho Cấm Quân, tiếp tục nhận nhiệm vụ đến gặp Thủ Lĩnh Cấm Quân ở Biện Kinh (163/167)
Võ Lâm II

Thủ Lĩnh Cấm Quân sẽ giao cho nhân vật nhiệm vụ Bắt Đầu Điều Tra và yêu cầu đến gặp Dương Nghiệp ở Nhạn Môn Quan (168/179)

Võ Lâm II

Dương Nghiệp tiếp tục nhờ nhân vật tìm Người Buôn Tình Báo ở Tương Dương (190/181)

Võ Lâm II Người Buôn Tình Báo sẽ hướng dẫn nhân vật đến Thành Đô gặp Cẩm Nương.
Võ Lâm II Cẩm Nương lại nhờ nhân vật đến bản đồ Phong Đô (185/186) để tiêu diệt U Minh Quái và mang U Minh Ty trở về. Có thể hoàn thành nhanh nhiệm vụ bằng cách tiêu hao 1 Thiên Môn Kim Lệnh.
Võ Lâm II
 • Sau khi có U Minh Ty hoặc hoàn thành nhanh nhiệm vụ có thể trở về gặp Cẩm Nương. Cẩm Nương yêu cầu nhân vật trở về hồi báo Người Buôn Tình Báo
Võ Lâm II
 • Người Buôn Tình Báo sau khi đối thoại sẽ nhờ nhân vật đến Cơ Quan Gỗ tại Vũ Lăng Sơn (192/175)
Võ Lâm II Kích họa Cơ Quan Gỗ kích hoạt nút để triệu hồi và tiêu diệt Độc Nhân để có cơ hội nhận được Từ Thạch Kỳ Dị. Có thể hoàn thành nhanh bước này bằng 1 Thiên Môn Kim Lệnh tại Cơ Quan Gỗ
Võ Lâm II
 • Sau khi đã có Từ Thạch Kỳ Dị, đối thoại với Cơ Quan Gỗ để hoàn thành nhiệm vụ và nhận yêu cầu đến Trận Pháp Cơ Quan 1
Võ Lâm II Đến Bạch Thủy Động tầng 1 (200/196) đối thoại và tiêu diệt Trận Pháp Cơ Quan 1 để nhận tọa độ Trận Pháp Cơ Quan 2
Võ Lâm II Đến Bạch Thủy Động tầng 1 (204/181) đối thoại và tiêu diệt Trận Pháp Cơ Quan 2 để nhận tọa độ Trận Pháp Cơ Quan 3
Võ Lâm II
Võ Lâm II

Đến Bạch Thủy Động tầng 1 (230/182) đối thoại với Trận Pháp Cơ Quan 3 sẽ xuất hiện Boss Con Rối Thủ Trận. Diệt Boss và đối thoại với Trận Pháp Cơ Quan 3 để hoàn thành nhiệm vụ

Có thể hoàn thành nhanh bằng cách tiêu hao 1 Thiên Môn Kim Lệnh tại Trận Pháp Cơ Quan 3

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được chỉ dẫn tìm Vân Du Đạo Nhân tại Biện Kinh (169/187)

Võ Lâm II
 • Vân Du Đạo Nhân sau khi tìm hiểu sẽ trao cho nhân vật Phù Truyền Tống. Sử dụng Phù Truyền Tống để vào Quỷ Môn Hồi Lang truy xét
Võ Lâm II Tìm Thi Thể Thương Nhân tại Quỷ Môn Hồi Lang để thu thập thông tin về manh mối kế tiếp
Võ Lâm II Sau đó quay về Biện Kinh (187/195) để gặp Thân Tín Thừa Tướng
Võ Lâm II
Võ Lâm II

Thân Tín Thừa Tướng yêu cầu đến gặp Thủ Lĩnh Vệ Binh ở Biện Kinh (155/170)

Để chứng minh thực lực, Thủ Lĩnh Vệ Binh yêu cầu nhân vật phải tiêu diệt 1 Boss Hoàng Kim Thế Giới bất kỳ

Có thể hoàn thành nhanh nhiệm vụ này bằng 2 Thiên Môn Kim Lệnh và mang vật phẩm Chứng Minh Thực Lực về trả nhiệm vụ cho Thủ Lĩnh Vệ Binh, sau đó nhận chỉ thị đến gặp Thị Vệ Tướng Phủ

Võ Lâm II Đến Thị Vệ Tướng Phủ để nhận nhiệm vụ sang Nhạn Môn Quan (170/194) tìm Bùa Kỳ Quái
Võ Lâm II
Võ Lâm II
Võ Lâm II

Tìm Bùa Kỳ Quái và đến gặp Liêu Quốc Nguyên Soái ở Bộ Lạc Vương Kỳ (191/180). Ông ta sẽ yêu cầu các hạ tiêu diệt Các Cách Cương

Có thể bỏ qua bước này bằng 1 Thiên Môn Kim Lệnh. Sau khi hoàn thành gặp Liêu Quốc Nguyên Soái để nhận chỉ thị đến Bộ Lạc Vương Kỳ (190/191)

Võ Lâm II
Võ Lâm II
Võ Lâm II

Thăm dò Hiện Trường Còn Lại sẽ có manh mối dẫn dắt đến Hắc Phong Động (220/199) tìm dấu vết

Sau đó tiêu diệt Người Thần Bí. Có thể bỏ qua bước này bằng cách tiêu hao 2 Thiên Môn Kim Lệnh tại NPC Dấu Vết Chạy Trốn

Võ Lâm II
 • Sau đó nhận thông tin và quay về Nhị Long Sơn (180/179) để tìm Thừa Tướng Bị Bắt
Võ Lâm II

Thừa Tướng yêu cầu các hạ phải tiêu diệt 20 Hổ Y Nhân, sau đó hồi báo với Thủ Lĩnh Cấm Quân

Võ Lâm II

Thủ Lĩnh Cấm Quân tiếp tục yêu cầu nhân vật hoàn thành hoạt động Kinh Thế Thiết Tặc trong tính năng Bang hội để giúp Bang hội vững mạnh

Có thể hoàn thành nhanh bước này bằng 3 Thiên Môn Kim Lệnh tại NPC Thủ Lĩnh Cấm Quân

Võ Lâm II Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được Thủ Lĩnh Cấm Quân trao tặng Thư Tiến Cử Phục Sinh 5
Võ Lâm II Mang Thư Tiến Cử Phục Sinh 5 đến gặp NPC Bắc Đẩu Lão Nhân tại Tuyền Châu (181/183) để tiến hành phục sinh.