Scroll Top

Kim Xà Cấp 5

Bản cập nhật Thiên Sơn Mật Cốc vào tháng 10/2015 không chỉ mang lại cho nhân sĩ những tính năng hấp dẫn mà còn đánh dấu sự ra mắt của trang bị siêu việt Kim Xà cấp 5. Với nguồn sức mạnh mới, Kim Xà cấp 5 chắc chắn sẽ giúp nhân sĩ thỏa chí tung hoành, vang danh thiên hạ.

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 19/10/2015.

Nguồn gốc Kim Xà cấp 5

  • Từ cửa hàng Long Hổ Đường, nhân vật có thể mua Túi Trang Bị Tam Dương.
  • Mở Túi Trang Bị Tam Dương sẽ tùy chọn nhận trang bị Kim Xà cấp 5 theo ý muốn.

Võ Lâm II

Thuộc tính Kim Xà cấp 5

  • Kim Xà cấp 5 được chia làm 3 hướng chính: Hiệp Cốt, Quỷ Phù, Đằng Vân.
  • Mỗi hướng sẽ có đặc trưng nhất định phù hợp với từng hệ phái.
  • Khi trang bị đủ bộ, các dòng thuộc tính ẩn sẽ được kích hoạt.
  • Như Kim Xà cấp 4, thuộc tính Kim Xà cấp 5 cũng được xác lập một cách ngẫu nhiên.
  • Nhân sĩ có thể tham khảo một số hình minh họa về Kim Xà Cấp 5 như bên dưới.

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Võ Lâm II