Scroll Top

Uẩn Linh cấp 7

Uẩn Linh - Tính năng đặc biệt giúp những bộ ngoại trang không chỉ đẹp mắt mà còn có thêm nhiều thuộc tính hỗ trợ mạnh mẽ - nay sẽ được nâng cấp lên một tầm cao mới: Uẩn Linh cấp 7.

Giới thiệu chung

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 16/04/2016.
 • Điều kiện: Nhân vật đã tham gia 1 trong 3 thế lực Tây Hạ, Thổ Phồn, Đại Lý.

NPC liên quan

Hình ảnhMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thiên Khải
 • Vị trí: Thất Lạc Nhai (169/203).
 • Chức năng:
  • Kích hoạt danh vọng Thiên Hành Tiêu Cục.
  • Nhận các loại nhiệm vụ ngày, tuần.
  • Mở cửa hàng danh vọng Thiên Hành Tiêu Cục.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đạp Vân
 • Vị trí: Thất Lạc Nhai (175/202).
 • Chức năng:
  • Kích hoạt danh vọng Lục Phiến Môn.
  • Nhận các loại nhiệm vụ ngày, tuần.
  • Mở cửa hàng danh vọng Lục Phiến Môn.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Lâm Gia Thành
 • Vị trí: Thất Lạc Nhai (168/195)
 • Chức năng:
  • Kích hoạt danh vọng Tụ Bảo Trai.
  • Nhận các loại nhiệm vụ ngày, tuần.
  • Mở cửa hàng danh vọng Tụ Bảo Trai.

Nội dung tính năng

Võ Lâm 2

 • Mở thêm 3 loại danh vọng thế lực mới tương ứng như sau:
  • Danh vọng Thiên Hành Tiêu Cục: Dùng để mở khóa cửa hàng Uẩn Linh Nón.
  • Danh vọng Lục Phiến Môn: Dùng để mở khóa cửa hàng Uẩn Linh Áo.
  • Danh vọng Tụ Bảo Trai: Dùng để mở khóa cửa hàng Uẩn Linh Quần.
 • Điểm 3 loại danh vọng mới nêu trên hoàn toàn độc lập với nhau và cũng không liên quan đến điểm danh vọng thế lực trước đó.
 • Để kích hoạt từng loại danh vọng thế lực trên, nhân sĩ cần đến các NPC danh vọng tương ứng để nhận nhiệm vụ (chi tiết xem tại đây).
 • Sau khi danh vọng mới đã được kích hoạt, nhân sĩ có thể tham gia làm các nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần để tích lũy điểm danh vọng và đổi các phần thưởng quý giá.
 • Mỗi loại danh vọng cũng sẽ có các cấp bậc khác nhau, tương tự danh vọng thế lực.
 • Sau khi thăng cấp danh vọng, điểm danh vọng của loại đó sẽ reset về 0.
Cấp danh vọngĐiểm danh vọng
cần để lên cấp
Điểm danh vọng
tích lũy tối đa
Sơ Xuất Mao Lô - -
Bộc Lộ Tài Năng 2.000 2.000
Danh Tiếng Thước Khởi 4.000 6.000
Công Danh Lớn Lao 7.000 13.000
Cựu Phụ Thịnh Danh 11.000 24.000
Vạn Người Ngưỡng Mộ 16.000 40.000

Cửa hàng Uẩn Linh cấp 7

 • Cửa hàng danh vọng Thiên Hành Tiêu Cục: Có thể đổi Uẩn Linh Nón.
 • Cửa hàng danh vọng Lục Phiến Môn: Có thể đổi Uẩn Linh Áo.
 • Cửa hàng danh vọng Tụ Bảo Trai: Có thể đổi Uẩn Linh Quần.

Võ Lâm 2

Võ Lâm 2

Võ Lâm 2

 • Ngoài ra, cửa hàng danh vọng mới cũng có kèm những bộ ngoại trang cực đẹp.

Võ Lâm 2

Thuộc tính Uẩn Linh cấp 7

Uẩn Linh Nón
Các loại thuộc tính Uẩn Linh Nón
Sức Mạnh tăng 115
Phòng thủ bạo kích tăng 10
Nội Công tăng 115
Phòng thủ bạo kích tăng 10
Gân Cốt tăng 115
Phòng thủ bạo kích tăng 10
Thân Pháp tăng 115
Phòng thủ bạo kích tăng 10
Linh Hoạt tăng 115
Phòng thủ bạo kích tăng 10
Chính xác tăng 840
Né tránh tăng 600 Sức Mạnh tăng 75
Gân Cốt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Nội Công tăng 75
Gân Cốt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Thân Pháp tăng 75
Gân Cốt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Linh Hoạt tăng 75
Gân Cốt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Sức Mạnh tăng 75
Thân Pháp tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Sức Mạnh tăng 75
Linh Hoạt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Thân Pháp tăng 75
Linh Hoạt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Nội Công tăng 75
Thân Pháp tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Nội Công tăng 75
Linh Hoạt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Uẩn Linh Áo
Các loại thuộc tính Uẩn Linh Áo
Sức Mạnh tăng 115
Phòng thủ bạo kích tăng 10
Nội Công tăng 115
Phòng thủ bạo kích tăng 10
Gân Cốt tăng 115
Phòng thủ bạo kích tăng 10
Thân Pháp tăng 115
Phòng thủ bạo kích tăng 10
Linh Hoạt tăng 115
Phòng thủ bạo kích tăng 10
Ngoại công tăng 16%
Sức Mạnh tăng 70
Nội kích tăng 16%
Nội Công tăng 70
Sức Mạnh tăng 75
Gân Cốt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Nội Công tăng 75
Gân Cốt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Thân Pháp tăng 75
Gân Cốt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Linh Hoạt tăng 75
Gân Cốt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Sức Mạnh tăng 75
Thân Pháp tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Sức Mạnh tăng 75
Linh Hoạt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Thân Pháp tăng 75
Linh Hoạt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Nội Công tăng 75
Thân Pháp tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Nội Công tăng 75
Linh Hoạt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Sát thương tăng 250 -
Uẩn Linh Quần
Các loại thuộc tính Uẩn Linh Quần
Sức Mạnh tăng 115
Phòng thủ bạo kích tăng 10
Nội Công tăng 115
Phòng thủ bạo kích tăng 10
Gân Cốt tăng 115
Phòng thủ bạo kích tăng 10
Thân Pháp tăng 115
Phòng thủ bạo kích tăng 10
Linh Hoạt tăng 115
Phòng thủ bạo kích tăng 10
Sinh lực tối đa tăng 16%
Gân Cốt tăng 70
Nội lực tối đa tăng 16%
Nội Công tăng 70
Sức Mạnh tăng 75
Gân Cốt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Nội Công tăng 75
Gân Cốt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Thân Pháp tăng 75
Gân Cốt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Linh Hoạt tăng 75
Gân Cốt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Sức Mạnh tăng 75
Thân Pháp tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Sức Mạnh tăng 75
Linh Hoạt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Thân Pháp tăng 75
Linh Hoạt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Nội Công tăng 75
Thân Pháp tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30
Nội Công tăng 75
Linh Hoạt tăng 75
Giảm sát thương bạo kích tăng 30