Scroll Top

Thiếu Lâm

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Được xem là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, Thiếu Lâm phái oai trấn giang hồ với 18 thế võ công chính yếu, sau được Triệu Khuông Dẫn phát triển thành 32 thế trường quyền đặc sắc với tên gọi “Thái Tổ Trường Quyền” vang danh thiên hạ.

“Thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm”

Đệ tử Thiếu Lâm xưa nay toàn nam giới, phân ra tục gia đệ tử và xuất gia đệ tử. Đệ tử xuất gia thường trong tự tịnh tâm tu luyện, trong khi đó đệ tử tục gia phân tán khắp nơi, phổ độ chúng sinh, cứu nhân độ thế.

Nhân vật môn phái Thiếu Lâm gồm Thiếu Lâm Tục Gia, Thiếu Lâm Võ TôngThiếu Lâm Thiền Tông. Mỗi nhánh có một đặc trưng riêng, nhưng nhìn chung, đều đạt tới cảnh giới tối cao của võ học.

 

Thiếu Lâm Tục Gia

Thiếu Lâm Tục Gia đệ tử mạnh trong phòng thủ. Tương truyền các tục gia đệ tử khi nhập môn Thiếu Lâm phải tuyên thệ: học võ chỉ để cứu người, tuyệt đối không đả thương người vô cớ. Vì lí do đó mà kỹ năng của tục gia đệ tử chủ yếu phòng thủ, kỹ năng tấn công không cao, chủ yếu tuân thủ tinh thần: dùng võ cảm hoá người khác, khống chế đối phương là chính.

 • Sử dụng vũ khí: Đao, Côn
 • Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết

Thiếu Lâm Thiền Tông

Khác với Thiếu Lâm Tục Gia và Thiếu Lâm Võ Tông, các tăng lữ thuộc Thiếu Lâm Thiền Tông chú trọng vào thiền. Sức tấn công và sát thương tuy không mạnh, nhưng nội công dồi dào, đi dần tới cảnh giới cứu nhân độ thế.

 • Sử dụng vũ khí: Trượng.
 • Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết

Thiếu Lâm Võ Tông

Chiêu thức phức tạp cộng với nội công thâm hậu. Lấy khổ luyện vất vả để nâng cao khả năng của chính mình. Những vết lõm trên nền gạch thô cứng hay dấu tay in hằn sâu vào thân cây cổ thụ một phần minh chứng cho sự luyện tập vất vả đó. Thiếu Lâm Võ Tông kỹ năng tấn công chủ yếu ra đòn liên tiếp, dùng sự vững chắc trong từng đường quyền, cước để hạ đối phương.

 • Sử dụng vũ khí: Bao Tay.
 • Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết

Vị trí địa lý

Võ Lâm Truyền Kỳ II

NPC môn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Từ (199/198).
 • Phương Trượng Thiếu Lâm phái.
 • Đồng đạo gặp Phương Trượng Huyền Từ để có tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái, nhiệm vụ sư môn, ...
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Minh (192/197).
 • Thông qua NPC này, đồng đạo có thể tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Hỏa Công Đầu
  (177/203).
 • Thông qua NPC này, đồng đạo có thể tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Hương Khách
  (191/211).
 • Thông qua NPC này, đồng đạo có thể tiếp nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Khổ (196/194).
 • Sư phụ Thiếu Lâm Võ Tăng.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Bi (208/200).
 • Sư phụ Thiếu Lâm Tục Gia.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Hối (204/202)
 • Sư phụ Thiếu Lâm Thiền Tông.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Tịnh Viên (188/206).
 • Tịnh Viên giúp đồng đạo di chuyển về các thành.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Tổ Văn Đạt (201/193).
 • Bán các vật phẩm, trang bị Hoàng Kim,..
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Tịnh Thông (210/196).
 • NPC Nhiệm vụ
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Huyền Diệt Tôn Giả (216/191).
 • NPC Nhiệm vụ
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Vô Danh Tăng
  (09/190).
 • NPC Nhiệm vụ.

Thiếu Lâm Thiền Tông

Để trở thành một đệ tử xuất chúng của Thiếu Lâm Thiền Tông, thân mời quý nhân sĩ cần am hiểu các chiêu thức sau:

Sư phụ Huyền Hối
NPCGhi chú
 • Huyền Hối
  (204/202).
 • Để học võ công Thiếu Lâm Thiền Tông, đồng đạo đến gặp sư phụ Huyền Hối.
Hệ thống chiêu thức

Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm Thiền Viên Công

 • Tâm pháp nhập môn, giúp hồi phục nội khí.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phục Hổ Khí Công

 • Thiền công cơ bản, dùng khí công kích từ xa.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm Tu Tâm pháp

 • Tâm pháp cơ bản, tăng hiệu quả chiêu thiền công cơ bản.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Ngũ Chuyển Chỉ

 • Thiền công sơ cấp, có thể thay đổi thuộc tính ngũ hành mục tiêu.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phá Ma Chú

 • Thiền công sơ cấp, phá giải pháp lực quái vật thuộc tính âm.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Kim Cang Bất Hoại

 • Tâm pháp độc môn, tăng nội phòng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lôi Ấn Phá

 • Thiền công trung cấp, hiệu quả cao với mục tiêu thuộc tính thủy.

Cà Sa Phục Ma Thần Thông

 • Thông Thiền công trung cấp, công kích thẳng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vô Tướng Thần Công

 • Thiền công trung cấp, chuyển thuộc tính ngũ hành phòng ngự mục tiêu trong phạm vi nhất định thành vô thuộc tính.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Sư Tử Hống

 • Thiền công cao cấp, công kích gây choáng đối phương.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bất Động Minh Vương

 • Thiền công cao cấp, làm cho đối phương đứng yên, gây sát thương đối với quái thuộc tính âm.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đại Lực Kim Cang Chỉ

 • Một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, công kích trong phạm vi nhỏ.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tẩy Tủy Kinh

 • Một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, chuyển thuộc tính ngũ hành công phòng thành vô thuộc tính, đồng thời làm giảm nội ngoại công kích và phòng ngự.

Thiếu Lâm Tục Gia

Để trở thành một đệ tử xuất chúng của Thiếu Lâm Tục Gia, thân mời quý nhân sĩ cần am hiểu các chiêu thức sau:

Sư phụ: Huyền Bi
NPCGhi chú

 • Huyền Bi
  (208/200).
 • Đồng đạo có thể học võ công Thiếu Lâm Tục Gia từ sư phụ Huyền Bi.
Hệ thống chiêu thức

Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hỗn Thiên Nhất Khí Công

 • Tâm pháp nhập môn, giúp hồi phục ngoại thương.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm Đao Pháp

 • Đao pháp cơ bản.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm Côn Pháp

 • Côn pháp cơ bản.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Trảm Ma Đao Pháp

 • Phụ trợ đao pháp cơ bản, tăng tốc độ đánh.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phong Ma Côn Pháp

 • Phụ trợ côn pháp cơ bản, tăng lực công kích.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Kim Chung Tráo

 • Tâm pháp độc môn, tăng ngoại phòng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nhiên Thuật Đao Pháp

 • Phụ trợ đao pháp trung cấp, hiệu quả cao nhất đối với thuộc tính hệ mộc.

Vô Thường Côn Pháp

 • Phụ trợ côn pháp trung cấp.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Xá Thân Quyết

 • Chiêu thức bí truyền, áp chế đối phương.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đại Thừa Như Lai Tâm Pháp

 • Tâm pháp cao cấp, tăng sinh khí.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đạt Ma Võ Kinh

 • Võ công tối cao khi sử dụng đao côn, một trong 72 tuyệt kỹ.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dịch Cân Kinh

 • Một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, tăng công kích, phòng ngự.

Thiếu Lâm Võ Tông

Để trở thành một đệ tử xuất chúng của Thiếu Lâm Võ Tông, thân mời quý nhân sĩ cần am hiểu các chiêu thức sau:

Sư phụ: Huyền Khổ
NPCGhi chú

 • Huyền Khổ
  (196/194)
 • Đồng đạo có thể học võ công Thiếu Lâm Võ Tông từ sư phụ Huyền Khổ.
Hệ thống chiêu thức

Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm La Hán Công

 • Tâm pháp nhập môn, hồi phục nội ngoại khí.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thất Bảo Thần Chiếu Tâm Pháp

 • Tâm pháp cơ bản, có tác dụng tụ khí.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

La Hán Quyền

 • Quyền pháp cơ bản, dùng nội khí phát động, liên tục công kích.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Ca Diệp Thoái

 • Cước pháp cơ bản, dùng nội khí phát động, liên tục công kích.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Huệ Nhãn Chú

 • Tâm pháp độc môn, tăng độ chính xác.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vi Đà Quyền

 • Quyền pháp trung cấp, dùng nội khí phát động, trước phải phát động la hán quyền hoặc Ca Diệp thoái.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Văn Thù Xuất Vân Thoái

 • Cước pháp trung cấp, dùng nội khí phát động, cần phát động la hán quyền hoặc Ca Diệp thoái.

La Hán Trận

 • Trận pháp bí truyền do nhiều cao tăng phối hợp, oai lực vô cùng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đại Tu Di Chưởng

 • Quyền pháp cao cấp, dùng nội khí phát động, cần phát động vi đà chưởng và Văn Thù xuất vân thoái.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vô Ảnh Cước

 • Cước pháp cao cấp, dùng nội khí phát động, công kích nhiều lần, cần phát động vi đà chưởng và Văn Thù xuất vân thoái.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thiếu Lâm Long Trảo Thủ

 • 1 trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, dùng nội khí phát động, oai lực vô cùng.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Như Lai Thần Thưởng

 • 1 trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, dùng nội khí phát động, cần phát động đại tu mi chưởng hoặc vô ảnh cước.

Yếu quyết Thiếu Lâm Thiền Tông

Các chiêu thức của các tăng lữ thuộc Thiếu Lâm Thiền Tông chú trọng vào thiền. Sức tấn công và sát thương tuy không mạnh, nhưng nội công dồi dào, đi dần tới cảnh giới cứu nhân độ thế. Mỗi yếu quyết của Thiếu Lâm Thiền Tông có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.
Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phục Hổ quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tu Tâm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngũ Chuyển Chỉ quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phá Ma Chú quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kim Cang Yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II La Lôi quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phục Ma Thấn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vô Tướng quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Sư Tử Hống
Võ Lâm Truyền Kỳ II Minh Chú quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kim Cang Chỉ quyết

Yếu quyết Thiếu Lâm Tục Gia

Điểm nổi bật của Thiếu Lâm Tục Gia chính là mạnh trong phòng thủ. Vì lí do đó mà kỹ năng của tục gia đệ tử chủ yếu phòng thủ, kỹ năng tấn công không cao. Mọi tuyệt kỹ đều tuân thủ tinh thần: Dùng võ cảm hoá người khác, khống chế đối phương là chính.

Nay Bổn Trang xin giới thiệu những tính năng của Yếu Quyết Thiếu Lâm Tục Gia để Quý đồng đạo có thể ép Yếu quyết thần bí vào Mật tịch phát huy công dụng tốt nhất.

Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thiếu Lâm Đao quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Trảm Ma Đao quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kim Chung Tráo quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vô Thường Côn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đại Như Lai quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thiếu Lâm Côn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phong Côn quyết
Nhiên Mộc Đao quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Xả Thân quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đạt Ma Vũ quyết

Yếu quyết Thiếu Lâm Võ Tông

Chiêu thức phức tạp cộng với nội công thâm hậu tạo nên những vết lõm trên nền gạch thô cứng hay dấu tay in hằn sâu vào thân cây cổ thụ một phần minh chứng cho sự luyện tập vất vả của môn phái Thiếu Lâm Võ Tông. Kỹ năng tấn công chủ yếu ra đòn liên tiếp, dùng sự vững chắc trong từng đường quyền, cước để hạ đối phương.

Mỗi yếu quyết của Thiếu Lâm Võ Tông có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thất Bảo Chiếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II La Hán Quyền quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ca Diệp Thối
Võ Lâm Truyền Kỳ II Huệ Nhãn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vi Đà Quyền
Võ Lâm Truyền Kỳ II Văn Vân quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II La Hán Trận quyết
Đại Tu Di Chưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vô Ảnh quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Long Trảo Thủ quyết