Scroll Top

Boss Bang Hội

Thân mời đồng đạo cùng theo dõi chi tiết bài hướng dẫn nhiệm vụ bang hội và Boss bang hội.

NPC liên quan

Tên NPCVị trí

Tiêu Sư
Thành Đô (227/211)

Một số lưu ý

 • Lần đầu tiên bang tham gia boss bang hội có 6 cấp độ nhiệm vụ khác nhau để chọn. Khi hoàn thành 1 nhiệm vụ thì tăng 1 cấp độ lựa chọn, khi thất bại 1 nhiệm vụ thì giảm 1 cấp độ lựa chọn. Tối đa là 9 cấp và tối thiểu là 1 cấp lựa chọn.
 • Thời gian để thực hiện 1 nhiệm vụ tiếp theo là 2 mốc 24h00.
 • Điểm tích lũy thu thập tối đa trong 1 lần nhiệm vụ phụ thuộc vào cấp độ của nhân vật.
 • Giao nộp thành công tăng điểm tích lũy nhiệm vụ và tiền vàng nhất định.
 • Vật phẩm nộp dư không được trả lại.
 • Khi gọi thành công Boss Bộ Phi Yên thì sẽ có thông báo toàn server tên bang gọi Boss nhưng không thông báo địa điểm gọi Boss.
 • Chỉ có bang chủ, phó bang chủ, trưởng lão, đường chủ, hương chủ (đã gia nhập hệ phái) mới có thể nhặt rương, không xét đến bang nào gọi Boss.
 • Khi xuất hiện vật phẩm trang bị hoặc trang bị hoàng kim Bộ Phi Yên thì sẽ hiện bảng thông báo về vật phẩm và danh sách tặng cho, người thuộc danh sách tặng cho phải đáp ứng 2 yêu cầu: cùng bang với người mở rương, thuộc tổ đội của người mở rương khi tiến hành mở rương.
 • Nhân vật được tặng cho vật phẩm trang bị đầy rương thì mở rương thất bại.

Sau đây là hướng dẫn cách thực hiện nhiệm vụ bang hội:

Cách nhận nhiệm vụ

Bang chủ, phó bang chủ, trưởng lão đến NPC Tiêu Sư Thành Đô nhận nhiệm vụ Boss bang hội.

Lưu ý

 • Lần đầu tiên bang tham gia Boss bang hội có 6 cấp độ nhiệm vụ khác nhau để chọn.
 • Khi hoàn thành 1 nhiệm vụ thì tăng 1 cấp độ lựa chọn, khi thất bại 1 nhiệm vụ thì giảm 1 cấp độ lựa chọn. Tối đa là 9 cấp và tối thiểu là 1 cấp lựa chọn.
 • Khi nhận nhiệm vụ thành công hệ thống sẽ thông báo ở kênh bang hội.
 • Thời điểm nhận nhiệm vụ sau cách thời điểm nhận nhiệm vụ trước 2 mốc 24h00.

Ví dụ: Bang hội nhận nhiệm vụ vào lúc 22h50 ngày 02/08 thì đến 24h00 ngày 03/08 sẽ có thể nhận nhiệm vụ kế tiếp.

Mô tả thực hiện nhiệm vụ

 • Đối tượng thực hiện nhiệm vụ: Tất cả các thành viên có cấp độ lớn hơn 10 trong bang nhận nhiệm vụ đều có thể tham gia.
 • Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Thời gian thực hiện kéo dài từ lúc nhận nhiệm vụ đến mốc 23h00 lần thứ 2.
 • Giao nộp vật phẩm: Thành viên trong bang thu thập vật phẩm nhiệm vụ Boss bang hội đến NPC Tiêu Sư Thành Đô giao nộp vật phẩm.

 • Giao nộp thành công tăng điểm tích lũy nhiệm vụ (lượng điểm tùy thuộc vào loại và số lượng vật phẩm) và tiền vàng nhất định.
 • Khi giao nộp cho NPC vật phẩm nhiệm vụ Boss bang hội thì tất cả vật phẩm tăng điểm tích lũy.
 • Kênh bang cập nhật tin tức điểm tích lũy đạt được trong suốt quá trình nhiệm vụ.

Lưu ý

 • Điểm tích lũy thu thập tối đa trong 1 lần nhiệm vụ phụ thuộc vào cấp độ của nhân vật.
 • Vật phẩm nộp dư không được trả lại.
Cấp độ nhân vật Giới hạn điểm tích lũy
1x 50
2x 90
3x 140
4x 200
5x , 6x , 7x , 8x , 9x 400

Hoàn thành nhiệm vụ: Bang chủ, phó bang chủ, trưởng lão đến nhận phần thưởng, tất cả thành viên trong bang không thể tiếp tục giao nộp vật phẩm cho nhiệm vụ này.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, quý đồng đạo sẽ nhận thưởng theo hướng dẫn sau:

Nhận phần thưởng Sinh Thần Cang

 • Cách nhận thưởng: Bang chủ, phó bang chủ, trưởng lão đến gặp NPC Tiêu Sư Thành Đô nhận phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 • Số lượng phần thưởng: Tùy thuộc vào cấp độ nhiệm vụ hoàn thành.
Cấp độ nhiệm vụSố lượng phần thưởng Sinh Thần Cang
1 1
2 2
3 4
4 7
5 10
6 15
7 16
8 17
9 18

Mô tả và cách sử dụng Sinh Thần Cang

Hình ảnhĐặc điểm

Sinh Thần Cang

 • Có thể xếp chồng 10 cái/ 01 ô.
 • Không thể giao dịch.
 • Không thể lập shop.
 • Không thể vứt ra.
 • Có thể bán shop.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải vào vật phẩm tại khu vực cho phép gọi ra ngẫu nhiên Boss bang hội. Mỗi lần gọi Boss tiêu hao 1 Sinh Thần Cang.

Khu vực cho phép gọi bossBoss ngẫu nhiên xuất hiện
24 khu vực ở hình dưới và khu vực Bộ Lạc Vương Kỳ
 • Boss cấp 1 Côn Lôn Nô
 • Boss cấp 1 Bùi Hàng
 • Boss cấp 1 Liễu Nghi
 • Boss cấp 2 Hạ Cảnh Thăng
 • Boss cấp 2 Nhiếp Đại Chùy
 • Boss cấp 3 Bộ Phi Yên

Lưu ý

Khi gọi thành công Boss Bộ Phi Yên thì sẽ có thông báo toàn server tên bang gọi boss nhưng không thông báo địa điểm gọi boss.

Phần thưởng khi tiêu diệt Boss gọi ra từ Sinh Thần Cang

Boss bang hộiRương rớt raVật phẩm nhận được khi mở rương

Côn Lôn Nô

Rương của Côn Lôn Nô

5 mảnh thiên thạch

3 Bồng lai lộ thủy

 • Ngẫu nhiên nhận được vật phẩm trang bị

Bùi Hàng

Rương của Bùi Hàng

Hồng Tuyến

Rương của Hồng Tuyến

Liễu Nghi

Rương của Liễu Nghi

Hạ Cảnh Thăng

Rương của Hạ Cảnh Thăng

5 thiên thạch

5 Bồng lai lộ thủy

Ngẫu nhiên nhận được vật phẩm trang bị

Nhiếp Đại Chùy

Rương của Nhiếp Đại Chùy

Bộ Phi Yên

Rương của Bộ Phi Yên

20 thiên thạch

10 Bồng lai lộ thủy

Ngẫu nhiên nhận được vật phẩm trang bị, vật phẩm trang bị hoàng kim Bộ Phi Yên.

Lưu ý

 • Chỉ có bang chủ, phó bang chủ, trưởng lão, đường chủ, hưởng chủ (đã gia nhập hệ phái) mới có thể nhặt rương.
 • Khi xuất hiện vật phẩm trang bị hoặc trang bị hoàng kim Bộ Phi Yên thì sẽ hiện bảng thông báo về vật phẩm và danh sách tặng cho.

Một số trang bị hoàng kim Bộ Phi Yên

Đặc điểm:

 • Có thể giao dịch.
 • Có thể lập shop.
 • Có thể bán shop NPC.
 • Không thể vứt ra.

Lưu ý

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.